Ви є тут

Головна

Навчальні посібники з грифом МОНУ

 

 • Бондаренко В.І. Основи електропривода: Навчальний посібник / В.І.Бондаренко, Ю.О.Крисан. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 402 с
 • Бондаренко В.І. Основи електричного привода: Навчальний посібник / В.І.Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 312 с
 

 

Методичні вказівки

 • Основи електропривода: навчальний посібник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Електротехніка і електротехнології" / В.І.Бондаренко, Ю.О.Крисан. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 402 с.
 • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної форми навчання. /Укл: О.С. Назарова, І.А. Андріяс, В.В. Кущ – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 51 с. №6031е
 • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» заочної форми навчання. /Укл: О.С. Назарова, І.А. Андріяс, В.В. Кущ – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 44 с. №6032е
 • Методичні вказівки з виконання самостійних робіт дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» всіх форм навчання. /Укл: І.А. Андріяс, В.В. Кущ, О.С. Назарова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 23 с. №6033е
 • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної форми навчання. /Укл: В.В. Осадчий, О.С. Назарова, Е.М. Кулинич - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 46 с. №6029е
 • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» заочної форми навчання./Укл: В.В. Осадчий, О.С. Назарова, Е.М. Кулинич - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 34 с. №6030е
 • Методичні вказівки з виконання контрольної роботи дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» заочної форми навчання. /Укл: О.С. Назарова, В.В. Осадчий - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 30 с. №6028е
 • Methodical guides for laboratory works on course "Fundamentals of electrical measurement and metrology" students towards the specialty 141 - Electric Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics of all forms of learning / укл. : В.В. Кущ, О.С. Назарова - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –50 p. №6005е
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання. Частина 1 / С. І. Арсеньєва, А. Є. Казурова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 62 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання. Частина 2 / С. І. Арсеньєва, А. Є. Казурова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 74 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання. Частина 3 / С. І. Арсеньєва, А. Є. Казурова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 42 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв” денної форми навчання / Є. М. Потапенко, А. Є. Казурова, С. Г. Деєв. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 54 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електричні машини і апарати” денної форми навчання / Є. М. Потапенко, А. Є. Казурова, С. Г. Деєв. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 54 с.
 • Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Є. М. Потапенко, А. Є. Казурова, С. Г. Деєв. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методи автоматизованого проектування” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання. Частина 1 / С. І. Арсеньєва, А. Є. Казурова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 54 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методи автоматизованого проектування” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання. Частина 2 / С. І. Арсеньєва, А. Є. Казурова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 50 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методи автоматизованого проектування” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання. Частина 3 / С. І. Арсеньєва, А. Є. Казурова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 62 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Є. М. Потапенко, А. Є. Казурова, С. Г. Деєв. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 54 с.
 • Основы теории и методы автоматического управления : учебное пособие / Е. М. Потапенко, А. Е. Казурова // Запорожье : ЗНТУ, 2013. – 273 с.
 • Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни “Сучасні методи автоматичного керування і методи їх дослідження” для магістрів спеціальності 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” за напрямом підготовки 6.050702 “Електромеханіка” денної форми навчання / Є. М. Потапенко, А. Є. Казурова, Є. В. Васильєва, В. І. Лєвикіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • Основи теорії та методи автоматичного керування : навчальний посібник / Є. М. Потапенко, А. Є. Казурова // Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 257 с.
 • Основы теории автоматического управления : учебное пособие / Е. М. Потапенко, А. Е. Казурова // Запорожье : ЗНТУ, 2007. – 162 с.
 • Основи теорії автоматичного керування : навчальний посібник / Є. М. Потапенко, А. Є. Казурова // Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. – 158 с.
 • Basis of Automatic Control Theory : Tutorial / E. M. Potapenko, A. E. Kazurova // Zaporizhzhia : ZNTU, 2007. – 203 p.
 • Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання» та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» / Укл.: О.С. Назарова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
 • Методичні вказівки з виконання розрахунково-графічного завдання дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Укл.: О.С. Назарова, В.В. Осадчий. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 26 с.
 • Методичні вказівки з виконання контрольної роботи дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Укл.: О.С. Назарова, В.В. Осадчий. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.
 • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Укл.: В.В. Осадчий, Е.М. Кулініч, О.С. Назарова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.
 • Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Мікропроцесорна техніка» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Укл.: В.В. Осадчий, Е.М. Кулініч, О.С. Назарова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 46 с.
 • Кулініч Е.М., Осадчий В.В. Назарова О.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорні пристрої» для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Укл.: Е.М. Кулініч, В.В. Осадчий, О.С. Назарова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та самостійних завдань з дисципліни: Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах «Дослідження впливу несиметрії навантаження на електротехнічне обладнання» для студентів для студентів спеціальності 8.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”всіх форм навчання / Укл.: В. В. Зіновкін, Е.М. Кулинич, М.Ю. Залужний - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 54 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та самостійних завдань з дисципліни: «Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах» для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 8.092.203; 8.092.206- «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форми навчання. Частина 1/ Укл.: В.В. Зіновкін, Е.М. Кулинич, М.Ю. Залужний. Запоріжжя, ЗНТУ, 2012. - 78с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та самостійних завдань з ісципліни: «Основи наукових досліджень в системах автоматизації та іектроприводах» для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 092.203; 8.092.206- «Електромеханічні системи автоматизації та ектропривод» денної та заочної форми навчання. Частина 2/ Укл.: .В. Зіновкін, Е.М. Кулинич, М.Ю. Залужний. Запоріжжя, ЗНТУ, 2012. - 34с.
 • Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни Електротехнічні пристрої автоматики для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050702 – “Електромеханіка” (у тому числі скорочений термін навчання) / Укл.: М.Ю. Залужний, Ю.О. Крисан - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. -  40 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Електроніка та мікропроцесорна техніка” для студентів напрямку 6.050503 – «Машинобудування» всіх форм навчання/ Укл.: М.Ю. Залужний, Ю.О. Крисан - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  46 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійних занять з дисципліни:         Основи наукових досліджень в системах автоматизації та електроприводах «Дослідження електромагнітних і електромеханічних процесів в асинхронному двигуні» для студентів для студентів спеціальності 8.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” всіх форм навчання / Укл.: В.В. Зіновкін, Е.М. Кулинич, М.Ю. Залужний - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.-22 с.