Ви є тут

Головна
  • Cтуд. гр. ФЕУ-514 А.О. АМЕЛЬКИНА, доц. В.М. КИРИЧЕНКО Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні // Тиждень науки – 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
  • Cтуд. гр. ФЕУ-514 М.М. НОСОВ, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Особливості визначення соціальної мобільності (сучасне прочитання теорії П.Сорокіна) // Тиждень науки – 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
  • Cтуд. гр. ФЕУ-514 К.В. ЄСЬКОВ, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Призначення соціальних інститутів в суспільстві // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
  • Cтуд. гр. ФЕУ-514 Ю.О. ШЕВЧЕНКО, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Характеристика та ознаки сучасного суспільства // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
  • Cтуд. гр. Е-211 Н.М. БУРКА, асист. Ю.М. СОКОЛЕНКО Критерії типологізації політичних партій // 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
  • Cтуд. гр. ГП-214 Д.О. ПАНЧЕНКО, асист. Г.В. ДАВЛЄТОВА Принцип розподілу влади в українському суспільстві // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.