Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки:  2014,2013, 2012

всього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Пархута,В.В.Концепція раковини з функцією очищення води [Текст]/ В.В.Пархута, М.Г.Дуднік// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х ,Т.ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.117-118.

2.Мусіхіна,К.О.Концепція створення мобільного, модульного міського обладнання [Текст]/ К.О.Мусіхіна, Н.М.Пантус// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т.ЗНТУ, 2015.-Т.З.-С.120-123.