Ви є тут

Головна
 1. Gritcay, S. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations / S. Gritcay, A. Lashenyh, S.Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017 – No. 3 (85). – P. 33 – 39.
 2. Gritcay, S. The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay, A. Lashenyh, S. Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No. 1/3 (85). – P. 33-39.
 3. Бабушкін Г.Ф. Выделение и проектирование микрологистических систем управления процессами заводских перевозок / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф. Кузькін, А.М. Каплуновська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.13-16.
 4. Сущенко, Р.В. Педагогічний аналіз сформованості управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: результати експериментального дослідження / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. № 56 (109) – 57 (110). С. 236–243.
 5. Сущенко, Р.В. Фактори дієвого психолого-педагогічного впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52(105). – С. 304-316.
 6. Трушевський, В.Е. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський, В.В. Науменко, Л.А Веремеєнко // Автошляховик України,.  – 2017. – №. 4 (252). – С. 35-38.
 7. Трушевський, В.Е. Розрахунок параметрів режиму гучномовного пристрою для пішоходів зі слабким зором / В.Е. Трушевський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 8. Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / Трушевський В. Е., Турпак С. М., Грицай С. В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 9. Трушевський В. Е Світлоблок додаткової секції дорожнього транспортного світлофора / В. Е. Трушевський , В. М. Борисенко , В. І. Єресов  // http://uapatents.com/4-121876-svitloblok-dodatkovo-sekci-dorozhnogo-tran....
 10. Турпак С.М. Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства  / С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь, О. О. Падченко, Ю. Т. Сидоренко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 11. Юдін В. П.  Шляхи вирішення промислово-транспортних проблем екології в Запорізькому регіоні  / В. П. Юдін, Л. О. Васильєва, О. О. Падченко, Т. В. Харченко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.