Ви є тут

Головна
  1. Бабушкін, Г. Ф. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 12 (1). – С. 19-22.
  2. Грицай, С. В. Особливості визначення тривалості елементів циклу світлофорного регулювання з розщепленою фазою [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №1. – С. 10-14.
  3. Кузькін, О. Ф. Пошук найкоротших шляхів у міських маршрутних мережах / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2011. — №6/4(54). — С. 8–12.
  4. Кузькін, О. Ф. Статистичний аналіз маршрутної мережі громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2011. — №1. — С. 34–42.
  5. Сущенко, Р.В. Вектори розвитку управлінської культури керівників залізничної галузі / Р.В. СущенкоСучасні проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України: зб. наук. праць [Донецький державний університет управління]. Сер. : Державне управління. Донецьк: ДонДУУ, 2011. Вип. 213, т. XІІ, ч. 1. С. 320–331.
  6. Турпак, С. М. Використання методів факторного аналізу для розробки регресійних моделей транспортного обслуговування металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №1 (2). – С. 225-233.
  7. Турпак, С. М. Використання факторного аналізу при виборі параметрів імітаційних моделей транспортних підсистем металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, В. І. Годз  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2011. – № 5 (1). – С. 132-136.
  8. Турпак, С.М. Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту / С.М.Турпак, Г.О.Лебідь, О.О.Падченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №1, 2011. – С.13-15.
  9. Турпак, С.М. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства / С.М.Турпак, Г.Ф.Бабушкін, С.В.Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №12, 2011. – С.19-22.
  10. Турпак, С. М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська  // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – №5 (3). – С. 31-33.