Ви є тут

Головна

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2015 р.

1. Осадчий, В.В. Исследование позиционного электропривода на основе шагового двигателя в микрошаговом режиме / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкін (гр. Е310) // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Наука и техника, 2015. – Вип.19 (95). – С. 24-27.

2. Назарова, Е.С. Математическое моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки / Е.С. Назарова // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки Національної академії наук України, 2015. – Вип. 5. – С. 82-89

3. Зиновкин, В.В. Моделирование электропривода многопараметрической технологической линии приготовления магнезитовых огнеупоров / В.В. Зиновкин , В.О. Мирный // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. –  С.86

4. Зиновкин, В.В. Исследование условий cходимости оптимизационного функционала многопараметрическог технологического процесса приготовления магнезитовых огнеупорных изделий / В.В. Зиновкин , В.О. Мирный // Радиоэлектроника, информатика, управление. ЗНТУ: - Запоріжжя, 2015 - №3(34) — С.88-95

5. Деев, С.Г. Энергосберегающее управление електроприводом с синхронным двигателем /С.Г.Деев//Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2015. – №12. (1121)

6. Бондаренко, В.І. Исследование влияния искажений статорного напряжения асинхронного электропривода с выходными силовыми фильтрами / В.І.Бондаренко, В.В. Зіновкін, А.В. Соломаха // Праці Таврійського державного університету.: Мелітополь.- 2015-Випуск 15-том 2 — C.36-45.

7. Кучугуров, М.В. Особенности реализации возможностей  управления приводами станков на базе стойки ЧПУ Siemens / М.В. Кучугуров , А.И. Гермашев , С.И. Дядя , А.В. Пирожок // Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2015. – Вип. 1 (25). –С.80-87

8. Залужный, М.Ю. Моделирование потерь при совместной  работе дуговых сталеплавильных печей / М.Ю. Залужный , В.В. Зиновкин // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С. 30-33.

9. Кулинич, Э. М. Математическая модель автоматизированного управления дозированием жидких компонентов техноло - гического процесса приготовления газобетона / Э. М. Кулинич // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – C. 31 –38.

10. Кулинич, Э.М. Математическая модель процесса утилизации технологических отходов производства газобетона / Э. М. Кулинич // Автоматизація технологічних і бізнес процесів. - Харків, 2015. - №7(1). - С. 42-51.

11. Назарова, Е.С. Компьютерное моделирование электромеханических систем станов холодной прокатки как средство энергоресурсосбережения / Е.С. Назарова // Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика : всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів, 20-24 квітня 2015 р. : тези доповіді. – Маріуполь, 2015. – С. 90.

12. Крисан, Ю.О. Використання мікропроцесорного реле фірми schneider для дослідження електропривода постійного струму/Ю.О.Крисан, М.Ю.Залужний, О.О.Демчук, Є.О.Череута // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 квітня 2015 р. : - Запоріжжя, 2015. - С. 91.

13. Назарова, О.С. Моделювання і дослідження електромеханічних систем станів холодної прокатки/ О.С.Назарова //Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 квітня 2015 р. : - Запоріжжя, 2015. - С. 92.

14. Зиновкин, В.В. Оптимальное управление многопараметрическим технологическим процессом приготовления магнезитовых огнеупоров / В.В. Зиновкин , В.О. Мирный // Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України». - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. –  С.89

15. Осадчий, В. В. Исследование микропроцессорной системы управления позиционным электроприводом на основе шагового двигателя / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, С.Ю.Тоболкін // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 квітня 2015 р.: - Запоріжжя, 2015. - С. 93.

 

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2014 р.

Монографії.

Садовой А.В. Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем прокатного производства [Текст] / А.В.Садовой, Е.С.Назарова, В.И.Бондаренко, А.В.Пирожок. – Запорожье: Просвіта, 2014. – 144 с.

 

Наукові статті.

1. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, С.Ю.Тоболкин // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 159–161.

2. Шийка А. А. Оптимальное робастное управление тяговым ассинхронным электроприводом гибридного автомобиля [Текст] / А. А. Шийка, Є. М. Потапенко // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – Харьков : ХНАДУ. – 2013. – № 5. – C. 30–34.

3. Новомлинский В.А. Регулирование углового положения дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.А.Новомлинский, А.А.Ткачев // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 75-76.

4. Тоболкин С.Ю. Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 78–79.

5. Турпак А.М. Имитационная модель системы управления курсовой устойчивостью транспортного средства с гусеничными движителями [Текст] // Сборник рефератов работ Всеукраинского студенческого конкурса в отрасли знаний "Электротехника и электромеханика" – Днепродзержинск: ДГТУ, 2014. – С. 129–130.

6. Шийка А. А. Оптимальное управление асинхронным электроприводом по критерию максимума электромагнитного момента [Текст] матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Кременчуг, 14–16 травня 2014 р. / А. А. Шийка // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук : КРНУ. – 2014. – Вип. 1/2014 (2). – С. 56–58.

7. Деев С.Г. Энергосберегающее управление космическим аппаратом / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко // Матеріали доповідей науково - технічної конференції "Сергієвські читання", 11-12 вересня 2014 р.: тези доповідей / – Харків:НТУ "ХПІ", 2014.– с.12–13.

8. Деев С.Г. Робастное управление ориентацией космического аппарата / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко // Матеріали доповідей науково- технічної конференції "Сергієвські читання", 11-12 вересня 2014 р.: тези доповідей / – Харків:НТУ "ХПІ", 2014.– с.11–12.

9. Потапенко Е. М. Робастное управление асинхронным электроприводом с минимизацией потребляемой мощности / Е.М.Потапенко, А.А.Шийка, Е.В.Васильева // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ. – 2013. – Вип.2/2013(22). – С. 315–320.

10. Потапенко Е. М. Высокоточные энергооптимальные робастные асинхронные электроприводы [Текст] / Е. М. Потапенко, А. А. Шийка // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". – Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 79–84.

11. Потапенко Е. М. Методы энергооптимального управления асинхронным электроприводом [Текст] / Е. М. Потапенко, А. А. Шийка // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". – Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 364–366.

12. Казурова А. Е. Высокоточное управление многомассовой неопределенной упругой системой [Текст] /А. Е. Казурова // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". – Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 96–98.

13. Деев С.Г. Робастное управление электроприводом с синхронным двигателем с постоянными магнитами [Текст] / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С. 75–78.

14. Деев С.Г. Робастное энергосберегающие управление синхронным электроприводом гибридного автомобіля [Текст] / С.Г.Деев, Е.М.Потапенко, І.А.Андріяс // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. Харків: ХНАДУ. – 2013. – №4. – С.24–27.

15. Орловский І.А. Использование нейроконтроллеров для управления электромеханическими объектами [Текст] / І.А.Орловский, Е.І.Горобець // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2014. – №1. – C. 177 – 188.

16. Орловский І.А. Об автоматизации протезов конечностей средствами электропривода [Текст] / І.А.Орловский, Л.Н. Санникова, К.М. Клочихин // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – C. 228 – 231.

17. Орловский І.А. Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования [Текст] // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – №2. – C. 151 – 156.

18. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Кременчуг, 14–16 травня 2014 р./ В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, С.Ю.Тоболкин // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск науково-виробничого журналу. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип.2/2014(26). – С.102-108.

19. Осадчий В.В. Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, Е.В.Васильева, В.А.Новомлинский // Электротехнические и компьютерные системы. Тематический выпуск "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". Одесса: ОНПУ. – К.: Техника. – 2014. – № 15(91). – С.235–239.

20. Крисан Ю.А. Модернизация лабораторного стенда исследования асинхронного электропривода [Текст] // Електротехніка та енергоенергетика. Науковий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – №1. – С.49-54.

21. Андріяс І.А. Исследование системы регулирования режимов ДСП с нейрорегулятором [Текст] / І.А.Андріяс, Я.С.Паранчук, А.Б.Мотигін // Вісник Національного університету «Львівська політехника» Електроенергетичні та електромеханічні технологічні системи,. – Львів: 2014. – №408.

22. Кулинич Э.М. Оптимальное управление распределением материальных потоков технологической линии производства газобетона [Текст] // Вісник національного технічного університету "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ",  2014. – Вип. 60/2014, – C. 145-151.

23. Кулинич Э.М. Использование метода геометрического программирования в задаче оптимального управления распределением материальных потоков [Текст] // Проблемы информационных технологий. – 2014. – №2 (016). - С. 111-118.

24. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкин // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск науково-виробничого журналу. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип.2/2014(26). – С.102-108.

25. Осадчий В.В. Лабораторный стенд для исследования алгоритмов микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями [Текст] / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, С.Ю. Тоболкин // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. - Кременчук: КрНУ, 2014. - №1/2014(2). – С.159-161.

26. Осадчий В.В. Система управления угловой скоростью дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / В.В. Осадчий, Е.С. Назарова, Е.В. Васильева, В.А. Новомлинский, А.А. Ткачев // Электротехнические и компьютерные системы. – Київ: «Техніка», 2014. Вип.15/2014(91). – С.235-239.

 

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2013 р.

Навчальні посібники з грифом МОНУ.

Бондаренко В.І. Основи електропривода [Текст] / В.І.Бондаренко, Ю.О.Крисан. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 402 с.

 

Наукові статті.

1. Бондаренко В.І. Історія і сьогодення кафедри ЕПА (до 50-річчя кафедри електропривода і автоматизації промислових установок) [Текст] / Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 525-526.

2. Бондаренко В.І. Снижение пусковых токов мощных дебалансных виброприводов [Текст] / В.І.Бондаренко, В.В.Осадчий, Д.В.Микитюк/ Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 374-375.

3. Кулинич Э.М. Підвищення ефективності автоматизації процесів керування технологічними комплексами приготування газобетону [Текст] / Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук.

4. Осадчий В.В. Программно-аппа-ратный комплекс определения рассогласования углового положения вращающихся дебалансов вибровозбудителей [Текст] / В.В.Осадчий, Е.С.Назарова, В.А.Новомлинский // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 211-212.

5. Назарова Е.С. Моделирование и исследование электромеханических систем станов холодной прокатки [Текст] / Е.С.Назарова, А.В.Пирожок // Научно-технический прогресс в металлургии. Сборник науч. трудов. – Алматы, Караганда: Карагандинский гос. индустриальный ун-т. – 2013. – С.98-105.

6. Зіновкін В.В. Моделирование условий сходимости оптимизационного функционала многопараметрического технологического процесса [Текст] / В.В.Зіновкін, В.О.Мирний // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Електротехніка і енергетика". – Донецьк: ДНТУ. –2013. -№ 2(15), – С. 107-111.

7. Казурова А. Є. Робастное управление главными приводами прокатных станов [Текст] / А. Є. Казурова // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х. : НТУ«ХПІ». – 2013. – № 36. (1009). – С. 189–190.

8. Деєв С.Г. Робастное энергосберегающее управление синхронным електроприводом [Текст] / С.Г.Деєв, Є.М.Потапенко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 97-99.

9. Шийка А. А. Робастное управление асинхронным электроприводом с минимизацией потерь мощности в реальном времени [Текст] / А. А. Шийка, Є. М. Потапенко // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія : Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36. (1009). – С. 106–109.

10. Внуков Ю.Н. Проблематика взаимосвязанной электромеханической системы станка при скоростной металлообработке [Текст] / Ю.Н.Внуков, А.В.Пирожок // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 137-138.

11. Осадчий В.В. Регулирование углового положения дебаланса, вращающегося вокруг подвижной оси [Текст] / Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С. 213-214.

12. Орловський І.А. Использование нейроконтроллера с прогнозированием для управления двухмассовым электромеханическим объектом [Текст] / І.А.Орловський, Є.І.Горобець // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С.483-484.

13. Швед Ю.С. Экспериментальные исследования и математическое моделирование асинхронного электропривода передвижения мостового крана [Текст] / Ю.С.Швед, І.А.Орловський // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – № 1. – С. 18–27.

14. Орловський І.А. Управление взаимосвязанным электроприводом передвижения мостового крана [Текст] / І.А.Орловський, Ю.С.Швед // «Електротехнічні та комп’ютерні системи». Одеса: ОНПУ – 2013. – №10(86). – С. 7-15.

15. Орловський І.А. Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования [Текст] / І.А.Орловський, Ю.С.Швед // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – №2. – С. 117-122.

16. Андріяс І.А. Дослідження динаміки електроприводу механізму переміщення електродів дугової сталеплавильної печі з нечітким регулятором [Текст] / І.А.Андріяс, Я.С.Паранчук, З.Л.Паранчук, Н.С.Рябоконь, В.О.Москалик // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наук. праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36. (1009). – С.503-504.

17. Деєв С.Г. Робастное энергосберегающее управление синхронным электроприводом гибридного автомобиля [Текст] / С.Г.Деєв, Є.М.Потапенко // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – 2013 –- №4.-Харьков: ХНАДУ. – C.24-27.

18. Новомлинский В.А. Программно-аппаратный комплекс определения рассогласования углового положення вращающихся дебалансов вибровозбуднтслсй [Текст] / В.А. Новомлинский // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.19-20.

19. Микитюк Д.В. Снижение пусковых токов мощных дебалансиых внброприводов [Текст] / Д.В. Микитюк // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2013. – С.65-66.

20. Логвінов Є.С. Дослідження кабельної системи передачі живлення до тиристорів, що запираються перетворювача частоти ПЧ-ТТП-200-6к-50-уз.1 [Текст] / Є.С. Логвінов // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.85.

21. Павлюк Ю.А. Проект судна на повітряній подушці «Лунь» [Текст] / Ю.А. Павлюк, А.В. Советніков // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.135.

22. Писаренко Д.С. Система автоматичного паркування [Текст] / Д.С. Писаренко, С.Ю. Тоболкін // Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Електротехніка та електромеханіка". Збірник рефератів робіт. / Дніпродзсржинськ: ДДТУ. – 2013. – С.136.

23. Залужный М.Ю. Моделирование потерь в электротехнологическом комплексе при совместной работе дуговых сталеплавильных печей [Текст] / М.Ю. Залужный // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика». – 2013. – №1(14). – С. 100-103.

 

Видавнича діяльність кафедри ЕПА за 2012 р.

1. Бондаренко В.І. Electromehanical Forces That Form Mechanical Wave Propagating in System With a Flat Magneto-Hydrodynamic Channel [Текст] / The Advanced Science. Open access journal. – October 2012, USA, page 64–69.

2. Зіновкін В.В. Study of the Electromagnetic Processes Inmassive Ferromagnetic [Текст] / В.В.Зіновкін, В.В.Кущ// The Advanced Science. Open access journal. – April 2012, USA, page 45–50.

3. Зіновкін В.В. Electromagnetic Processes Modeling in the Electric Equipment of the Abruptly Variable Loads Systems [Текст] / В.В.Зіновкін, В.В.Кущ, М.Ю.Залужний// The Advanced Science. Open access journal. – March 2012, USA, page 138–140.

4. Зіновкін В. В. Анализ условий сходимости многопараметрического функционала управления технологическим процессом приготовления газобетона [Текст] / В.В.Зіновкін // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнародної НТК 17 вересня – 22 вересня 2012 р.; тези доповідей / – Херсон : ХНТУ. –2012. – С.75–77.

5. Потапенко Є. М. Энергетические и регулировочные характеристики АЭП с оптимальным векторным управленим [Текст] / Є. М. Потапенко, А. А. Шийка // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2012. – № 1. – С. 45–50.

6. Потапенко Є. М. Оптимальное робастное широкодиапазонное управления скоростью асинхронного двигателя [Текст] / Є. М. Потапенко, А. А. Шийка // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2012. – № 2. – С. 156–162.

7. Потапенко Є. М. Оптимальное широкодиапазонное управления скоростью асинхронного двигателя [Текст] / Є. М. Потапенко, А. А. Шийка // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук : КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 298–301.

8. Потапенко Є. М. Методы синтеза векторного управления асинхронными електроприводами [Текст] / Є. М. Потапенко, Є. В. Душинова // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – № 1. – С. 11–18.

9. Садовий О.В. Оптимизация системы управления натяжением полосы стана холодной прокатки [Текст] / О.В. Садовий., О.С.Назарова //Збірник наукових праць міжнародного форуму-конгресу молодих вчених «Проблеми надрокористування». – СПб.: НМСУ «Горний» – 2012. – С.185–187.

10. Назарова О.С. Исследование система оптимального управления натяжением полосы стана холодной прокатки [Текст] /Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 161–162.

11. Назарова О.С. Синтез та дослідження систем  керування електроприводами станів холодної прокатки з використанням комплексу взаємозв’язаних  моделей [Текст] /Вінниця: ВНТУ, – 2012,. – 22 с.

12. Назарова О.С. Оптимальное управление натяжением полосы стана холодной прокатки [Текст] /Збірник тез 39ої міжнародної науково-технічної конференції молоді «Запоріжсталь». – 2012.– с.86–87.

13. Паранчук Я.С. Дослідження режимів системи регулювання довжин дуг дугової сталеплавильної печі з нейрорегулятором [Текст] / Я.С.Паранчук, А.Б Мацигін, І.М.Лопух, І.А.Андріяс //Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C.546–547.

14. Орловський І.А. Синтез автоматизованих електро-механічних систем на основі модифікованих рекурентних нейронних мереж [Текст] / Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 37 с

15. Орловський І.А. Синтез моделей в виде модифицированных рекуррентных нейронных сетей электромеханических систем. при не полном измерении вектора состояния [Текст] / Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту. Матеріали міжнародної НТК,– Херсон : ХНТУ. –2012. – С. З87–389.

16. Орловський І.А. Модернізація обладнанням фірми VIPA лабораторного стенда з маніпулятором М10П [Текст] / І.А.Орловський, О.І.Крат, Т.С.Храпаль, М.В.Сердюк //Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 597-599.

17. Лабораторний стенд керування кроковим двигуном від SCADA системи Trace MODE [Текст] / І.А. Орловський. В.І. Бондаренко, І.О. Черняєв, В.Ю. Андрієнко // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – C. 18 – 27.

18. Антонов М.Л. Каскадні перетворювачі частоти в асинхронному електроприводі [Текст] / Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C.186–187.

19. Антонов М.Л. Система живлення індуктивно-дугового сталеплавильного комплексу [Текст] / М.Л.Антонов, Ю.Е.Пачколін, О.О.Бондаренко // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C.454–455.

20. Деєв С.Г. Многодвигательный электропривод автомобиля с гибридной силовой установкой [Текст] / Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19).C. 116 –117.

21. Зіновкін В. В. Оптимальное управление многопараметрическим технологическим процессом приготовления газобетона [Текст] / В.В.Зіновкін, Е.М.Кулінич, А.І.Байша, В.О.Мирний // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 383–385.

22. Казурова А. Е. Робастное управление неопределёнными многомассовыми объектами [Текст] / А. Е. Казурова // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук : КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 445–447.

23. Пирожок А.В. Синтез полиноминального регулятора натяжения полосы [Текст] / А.В. Пирожок // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 172–174.

24. Осадчий В.В. Регулируемый электропривод дебалансного вибровозбудителя [Текст] / В.В.Осадчий, І.В.Батраченко, Д.В.Микитюк // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 194–197.

25. Назарова Е.С. Применение структурного моделирования при разработке комплекса взаимосвязанных моделей электромеханических систем станов холодной прокатки [Текст] // Научный вестник ДГМА, №1. - Краматорск, 2012. - с.100-106.

26. Лабораторний стенд керування кроковим двигуном від SCADA системи Trace MODE [Текст] / І.А. Орловський. В.І. Бондаренко, І.О. Черняєв, В.Ю. Андрієнко // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – C. 18 – 27.

27. Кулинич Э.М. Моделирование процесса утилизации технологических отходов производства газобетона [Текст] / Э.М. Кулинич, В.В. Зиновкин // матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики і моделювання», 15 березня 2012 р.: тези доповідей / – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – C.49

28. Мирный В.О. Моделирование оптимальных режимов многопараметрическими технологическими объектами [Текст] / В.О. Мирный, Э. М. Кулинич, В. В. Зиновкин // Современные информационные  технологии, средства автоматизации и электропривод: материалы Всеукраинской научно-технической конференции, 17–21 декабря 2012 г. – Краматорск :ДГМА, 2012. – C.50-51

29. Гиренко В.В. Влияние конструктивных особенностей измерительных трансформаторов тока на оптимальное управление сложными техническими объектами [Текст] / Гиренко В.В., Зиновкин В.В., Кулинич Э.М. // Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод: материалы Всеукраинской научно-технической конференции, 17–21 декабря 2012 г.: тези доповідей / – Краматорск :ДГМА, 2012. – C.162-163.

30. Гиренко В.В. Влияние технических особенностей измерительных трансформаторов тока на оптимальное управление сложными техническими объектами [Текст] / Гиренко В.В., Зиновкин В.В., Кулинич Э.М. // Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод: материалы Всеукраинской научно-технической конференции, 17–21 декабря 2012 г.: тези доповідей / – Краматорск :ДГМА, 2012. – C.163-164.

31. Кулинич Э.М. Моделирование процесса приготовления возвратного шлама из технологических отходов производства газобетона [Текст] / Э.М. Кулинич // Проблемы информационных технологий. – 2012. – №2 (012). - С.14-16.

32. Бондаренко В.И. Совершенствование лабораторного практикума обучения студентов по направлению подготовки электромеханика [Текст] / В.И. Бондаренко, И.А. Орловский, А.В. Пирожок, Ю.А Крисан, В.В. Осадчий, М.Ю. Залужный // Электротехнические системы и комплексы: междунар. сб. науч. трудов. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – С. 412 - 438.