Ви є тут

Головна

 
1. Антипенко Є.Ю., д.т.н., професор, Попова Т.М. аспірант
ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОПОСЕЛЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ І КРИТЕРІЇВ ТЕРИТОРІЇ
 
2. Івко А.В., аспірант, Лук’янова Т.В., магістрант
ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, СТАТИСТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
 
3. Доненко В.І., д.т.н., професор, Попов М.Є., аспірант
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ
 
4. Іщенко О. С., аспірант, Нема Х. Ф., магістрант
ОРГАНІЗАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 
5. Одінцова Єлизавета Олександрівна, аспірант
РОЗКРИТТЯ ОСНОВ КОМФОРТНОСТІ СЕЛЬБИЩНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА МІКРОРАЙОНУВАННЯ, ЯК СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЖИТЛОВОЇ СЕРЕДИ
 
6. Якімцов Ю.В., аспірант, Кравченко Д.В., магістрант
СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАСТАРІЛИХ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ
 
Тези конференції:
Перша міжнародна науково-практична конференція «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент»
 
7. Антипенко Є.Ю., проф., д.т.н., Якімцов Ю.В., асистент
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕДПРОЕКТНОЇ ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ
 
8. Бондаренко В.В., начальник відділу енергоменеджменту,
департамент економічного розвитку Запорізької міської ради,
Доненко В.І.. проф., д.т.н., зав.каф. будівельного виробництва та управління проектами
ЕНЕРГОСЕРВІСНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯК РУШІЙНА СИЛА ДО МАСШТАБНОЇ САНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
 
9. Доненко В.І., проф., д.т.н., зав.каф. будівельного виробництва та управління проектами, Іщенко О.С., асистент
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "АДАПТІОГЕНЕЗ " ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  ДО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 
10. Поколенко В.О., проф., д.т.н., КНУБА, Доненко І.В., доц., к.т.н., ЗНТУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕТИЧНОГО ПОШУКУ ПРИ РОЗРОБЦІ НОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РІШЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ