Ви є тут

Головна

Список монографій кафедри  управління персоналом і економіки праці

 
МОНОГРАФІЙ, усього 5
- з них за авторством молодих учених 1
 
1. Cеліверстов В.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах: монографія / В.В. Селіверстов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 364 с.
2. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у реалізації грошово-кредитної політики: монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 264 с.
3. Карпенко А.В. Інноваційна активність: оцінка та мотивація / А. В. Карпенко // Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – С. 345-354.
4. Карпенко А.В. Комерціалізація інновацій в умовах національної економіки / А. В. Карпенко // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х. : Вид-во «Діса плюс». – 2015. – С. 61-75.
5. Плинокос Д.Д. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи : колективна монографія / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – Ч. І. – 580 с. (розділи 6.1, 6.2, 6.3, 7.4 (у співавторстві))
 
Список навчальних посібників кафедри управління персоналом і економіки праці
 
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ,   усього: 2
- з них за авторством молодих учених 0
 
1. Sokolov A. Innovative Entrepreneurship: textbook / A. Sokolov, E. Vasilieva, A. Karpenko, D. Vasilychev ; Edited by Olga Savchenko. – Kharkiv.: LL “Planeta-print Ltd”, 2016. – 200 p.: рр. 33-58.
2. Соколов А.В. HR-менеджмент на інноваційних підприємствах: навчальний посібник / А.В. Соколов, А.В. Карпенко, Д.В. Василичев, О.О. Васильєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 100 с.