Ви є тут

Головна
  1. Середа Б.П. Підвищення експлуатаційної стійкості та ефективності роботи промислового транспорту в умовах металургійного підприємства: монографія / Б.П. Середа, С.М. Турпак, І.В. Кругляк, О.О. Острогляд, Д.Я. Муковська, Д.Б. Середа, Д.О. Кругляк. – Кам’янське: ДДТУ, 2021. – 272 с.
  2. Форнальчик Є.Ю. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич ; за заг. ред Є. Ю. Форнальчика // Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236 с http://vlp.com.ua/files/171688_mini.pdf.
  3. Сущенко, Р.В. Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: теорія і практика: монографія / Р.В. Сущенко - Запоріжжя: ФОП Москвін А.А., 2017. 448с.
  4. Турпак, С.М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств / С.М. Турпак // Монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2015.
  5. Турпак, С.М. Методи та моделі управління вагонопотоками на металургійних підприємствах / С.М.Турпак // Монографія. Херсон : Грінь Д.С., 2014.
  6. Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем: навчальний посібник / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 420с.
  7. Лащених О.А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу  / О.А. Лащених, С.В. Грицай, О.Ф. Кузькін, С.М. Турпак  // Монографія. Запоріжжя : ЗНТУ, 2012.
  8. Бабушкин Г.Ф. Управление процессами заводских перевозок безрельсовым колесным транспортом на основе логистики / Запорожье: ЗНТУ, 2002. 319 с.