Ви є тут

Головна

У рамках Програми ЄС Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність для українських вищих навчальних закладів відкриті можливості для співпраці з європейськими університетами задля організації взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом за проектами з міжнародної кредитної мобільності.

2015 року ЗНТУ отримав грант в рамках програми Еразмус+: кредитна мобільність для викладачів та студентів.

Співпраця для взаємного обміну студентами та викладачами і адміністративним персоналом стала можливою на основі укладання міжінституційної угоди між Католицьким університетом Льовена (KU Leuven) та ЗНТУ.

В рамках кредитної мобільності студенти магістратури та аспірантури подають комплект документів на проходження навчання/стажування в кампусах університету KU Leuven, яке повинно складати загалом 30 кредитів за семестр (6 місяців). З переліком дисциплін, доступних англійською мовою в кампусі де Наїр, можна ознайомитися в документі FET_technologycampus_De_Nayer_Course_offer_English_2016_2017.pdf (224 KБ).

Першопрохідниками стали 2 аспіранти третього року навчання кафедри технології машинобудування (наук. керівник Ю.М. Внуков). Завданнями аспірантів є відповідно до теми дисертаційних досліджень проведення сумісних випробувань під керівництвом проф. доктора техн. наук, завідуючого кафедрою машинобудування KU Leuven Берта Лоуренса, проведення наукових семінарів, відвідання лабораторій університету, підготовка сумісних наукових робіт.

Отримали грант та з 1 лютого 2016 р. по 31 липня 2018 р. навчалися в кампусі Де Наїр в рамках програми 10 студентів магістратури ЗНТУ, які крім навчання виконували дослідження в рамках кваліфікаційної роботи магістра, та 3 аспіранти.

Програма діє до 31 липня 2023 р.

Студентам, бажаючим взяти участь у конкурсі на кредитну мобільність, необхідно надіслати до 31 жовтня (для навчання у весняному семестрі) або до 31 травня (для навчання у осінньому семестрі) професору кафедри програмних засобів Табунщик Галині Володимирівні на електронну адресу galina.tabunshchik@gmail.com та пров. фахівцю відділу міжнародних зав’язків Дуйко Ларисі Миколаївні (interdep@zntu.edu.ua) такі документи:

– мотиваційний лист англійською мовою;

– рекомендаційний лист від керівника дипломного проекту з зазначенням теми дипломного проекту;

– документ, підтверджуючий рівень володіння англійською мовою на рівні не нижче B1.

Викладачам, бажаючим взяти участь у викладацькій мобільності, що обов’язково містить 8 годин лекцій студентам Католицького університету відповідної спеціальності, необхідно надіслати професору кафедри програмних засобів Табунщик Галині Володимирівні на електрону адресу galina.tabunshchik@gmail.com :

– резюме англійською мовою (curriculum vitae);

– робочу програму дисципліни англійською мовою (syllabus);

Додаткову інформацію щодо кредитної мобільності можна отримати на сайті національного Еразмус+ офісу http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist.html , а також в опублікованому Програмному документі (Programme Guide) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf