Ви є тут

Головна
 
 1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 64 с.
 2. Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню дільниць і цехів машинобудівного виробництва Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 62 с.
 3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання/ уклад. В. В.Кононов, В. О. Логомінов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 37 с.
 4. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 34 с.
 5. Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дисциплін «Технологічні основи машинобудування», «Технологія машинобудування», «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання // уклад.: В. І. Ципак (перевидання 3-е). Під ред. Гончар Н. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 61 с.
 6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Технології обробки типових деталей та складання машин” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання / Укл. В.В. Кононов, В.О. Логомінов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 26 с.
 7. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 44 с.
 8. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 52 с.
 9. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 21 с.
 10. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Зміцнюючи технології у виробництві деталей машин” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 20 с.
 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська, О. В. Алексєєнко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 54 с.
 12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Технологічні основи машинобудування” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 25 с.
 13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 124 с.
 14. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціалізації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
 15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 35 с.
 16. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
 17. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 82 с.
 18. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / укл. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 273 с.
 19. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар , Є. В. Вишнепольський – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.
 20. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування»/ уклад. Н. В. Гончар , С. І. Дядя – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 35 с.
 21. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Е. В. Кондратюк, Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 38 с.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 31 с.
 23. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 17 с.
 24. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.
 25. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технологія машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Д. М. Степанов. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.
 26. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Д. М. Степанов – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 16 с.
 27. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
 28. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
 29. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / Укл. Н. В. Гончар, Н. М. Черновол. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 26 с.
 30. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології машинобудування» 133 «Галузеве машинобудування» освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання /уклад.: Е.В. Вишнепольський, О.Б. Козлова. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 28 с.

 31. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології машинобудування» 133 «Галузеве машинобудування» освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання /уклад.: Е.В. Вишнепольський, О.Б. Козлова. – Запоріжжя: НУЗП, 2020. – 82 с.

 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальностей: 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології машинобудування» 133 «Галузеве машинобудування» освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання /уклад.: Е.В. Вишнепольський, О.Б. Козлова – Запоріжжя: НУЗП, 2020. – 70 с.

 33. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад. Н.В. Гончар, Є.В. Вишнепольський – Запоріжжя: НУЗП, 2020. – 30 с.

 34. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів освітніх програм: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад.: Вишнепольський Є.В., Гончар Н.В. – Запоріжжя: НУЗП, 2020 – 53 с.

 35. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів освітніх програм: «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» / уклад.: Вишнепольський Є.В., Гончар Н.В. – Запоріжжя: НУЗП, 2020 – 53 с.

 36. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проектуванні технологічних процесів» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія / уклад. доц. Логомінов В.О. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 17 с.

 37. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. ст. викл. Кучугуров М.В., доц. Пухальська Г.В, ст. викл. Вишнепольський Є.В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 61 с.

 38. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров. – Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2020 – 35 с.

 39. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціалізації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров , доц., к.т.н. Д.В. Павленко – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 16 с.

 40. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров, доц., ст. викл. Є.В. Вишнепольський. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 16 с.

 41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М.В. Кучугуров , доц., к.т.н. Д.В. Павленко. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 124 с.

 42. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М.В., доц., ст. викл. Вишнепольський Є.В. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – 76 с.

 43. Методичні вказівки до навчальних практикумів №3 та №4 для студентів заочного відділення спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») частина друга / уклад. С.І Дядя, В.М.Паміров, В.М. Томілін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 25 с.

 44. Методичні вказівки до навчальних практикумів №1 та №2 для студентів заочного відділення спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») частина перша / уклад. С.І Дядя, В.М.Паміров, В.М. Томілін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 36 c.

 45. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин», для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання/ Укл.: Гончар Н.В., Тумарченко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 61 с.

 46. Методичні вказівки до самостійних та індивідуальних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проєктуванні технологічних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / Редакція 3-я; під редакцією Н.В. Гончар, В.О. Логомінова, Л.О. Тумарченко, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 80 с.

 47. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Розмірні розрахунки при проєктуванні технологічних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» денної та заочної форм навчання / Укл. В.О. Логомінов, Н.В. Гончар, Л.О. Тумарченко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 42 с.

 48. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / Укл.: Гончар Н.В., Тумарченко Л.О., Балюта Р.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 28 с.

 49. Наскрізна програма практик бакалаврів спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою "Технології машинобудування" всіх форм навчання / Укладачі: Гончар Н.В., Вишнепольський Є.В., Томілін В.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 21 с.