Ви є тут

Головна

 

 1. Наскрізна програма практик студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань «Механічна інженерія» (за освітньою програмою "Технології машинобудування") всіх форм навчання / укладачі: С. І. Дядя, Н. В. Гончар, В. М. Томілін – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 26 с.
 2. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. доц., к.т.н. Н. В. Гончар, асист. Н. М. Черновол – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 26 с.
 3. Методичні вказівки з оформлення технологічної документації в курсових проектах та магістерських роботах для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання / уклад. В. О. Логомінов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 70 с.
 4.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 58 с.
 5.  Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання » для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни “Комп’ютерне моделювання” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») усіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 58 с.
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерного конструювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 58 с.
 8.  Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерного конструювання» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 62 с.
 9.  Конспект лекцій з дисципліни “Основи комп’ютерного конструювання” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Технології машинобудування») усіх форм навчання / уклад. О. Б. Козлова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 70 с.
 10. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. доц., к.т.н. Н. В. Гончар, асист. Н. М. Черновол – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 26 с.
 11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технологія машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Гончар Н. В., Степанов Д. М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 26 с.
 12. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Д. М. Степанов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 16 с.
 13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Гончар Н. В., Кондратюк Е. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 14. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 17 с.
 15. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» / уклад. доц., к.т.н. Гончар Н. В., доц., к.т.н. Дядя С. І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 35 с.
 16. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичнемоделюванняпроцесівтехнічних систем» для студентівспеціальності 131 «Прикладнамеханіка» освітньоїпрограми «Технологіїмашинобуду-вання» усіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 31 с.
 17. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Е. В. Кондратюк, Н. В. Гончар, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 38 с.
 18. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання // уклад. С. І. Дядя, В. М. Паміров. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 14 с.
 19. Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. С. І. Дядя, В. М. Паміров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 19 с.
 20. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Контрольно вимірювальні прилади» та контрольні завдання для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» заочної форми навчання // уклад. С. І. Дядя, В. М. Томілін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 13 с.
 21. Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Контрольно вимірювальні прилади» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. С. І. Дядя, В. М. Томілін – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 17 с.
 22. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні» Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 64 с.
 23. Методичні вказівки, приклади і задачі до практичних занять по проектуванню дільниць і цехів машинобудівного виробництва Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» / уклад. В. В. Кононов, В. О. Логомінов, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 62 с.
 24. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання/ уклад. В. В.Кононов, В. О. Логомінов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 37 с.
 25. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 34 с.
 26. Додатки до методичних вказівок для виконання практичних занять з дисциплін «Технологічні основи машинобудування», «Технологія машинобудування», «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання // уклад.: В. І. Ципак (перевидання 3-е). Під ред. Гончар Н. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 61 с.
 27. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Технології обробки типових деталей та складання машин” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП „Технології машинобудування” всіх форм навчання / Укл. В.В. Кононов, В.О. Логомінов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 26 с.
 28. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 1 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 44 с.
 29. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Технології обробки типових деталей та складання машин” Частина 2 для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» ОП «Технології машинобудування» всіх форм навчання /Укл.: В.В.Кононов, В.О. Логомінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 52 с.
 30. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Основи систем автоматизованого проектування” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 21 с.
 31. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Зміцнюючи технології у виробництві деталей машин” для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська . – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 20 с.
 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська, О. В. Алексєєнко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 54 с.
 33. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Технологічні основи машинобудування” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання / уклад. Г. В. Пухальська – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 - 25 с.
 34. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціаліхації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 124 с.
 35. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» та 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» спеціалізації «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В., доц., к.т.н. Павленко Д. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
 36. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 35 с.
 37. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. Кучугуров М. В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 16 с.
 38. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення технологічної підготовки виробництва» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / уклад. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 82 с.
 39. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Процеси механічної обробки та їх еволюція» для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / укл. ст. викл. М. В. Кучугуров – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 – 273 с.
 40. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологічна оснастка» для студентів зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Козлова, Н. В. Гончар , Є. В. Вишнепольський – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.
 41. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування»/ уклад. Н. В. Гончар , С. І. Дядя – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 35 с.
 42. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Е. В. Кондратюк, Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 38 с.
 43. Наскрізна програма практик бакалаврів та стажування магістрів спеціальності 131 «Прикладна механіка» (за освітньою програмою "Технології машинобудування") всіх форм навчання / укладачі: С. І. Дядя, Н. В. Гончар , В. М. Томілін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 26 с.
 44. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 31 с.
 45. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Дослідження фізичних та механічних властивостей конструкцій» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Е. В. Кондратюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 17 с.
 46. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» усіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.
 47. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технологія машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Н. В. Гончар, Д. М. Степанов. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.
 48. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Математичне моделювання процесів технічних систем» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар, Д. М. Степанов – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 16 с.
 49. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
 50. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» всіх форм навчання / уклад. Н. В. Гончар. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.
 51. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» / Укл. Н. В. Гончар, Н. М. Черновол. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 26 с.

 52.