Ви є тут

Головна

 

Список наукових публікацій за 2018 рік кафедри електричних та електронних апаратів у зарубіжних виданнях

Усього 5
З них за авторством молодих учених 1
  1.  Kotsur, M. Speed Synchronization Methods of the Energy-Efficient Electric Drive System for Induction Motors [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, Yu. Bezverkhnia // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. 304-307 DOI:10.1109/TCSET.2018.8336208 (Scopus)
  2. Yarymbash, D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. pp. 308-313. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336209 (Scopus)
  3. Yarymbash, D. S. Computer simulation of electromagnetic field with application the frequency adaptation method / D. S. Yarymbash, S. T. Yarymbash, M. I. Kotsur, D. O. Litvinov // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1. – P. 65-74. – Way of Access: DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2018-1-8 (Web of Science)
  4.  Yarymbash, D. Analysis of inrush currents of the unloaded transformer using the circuitfield modelling methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, № 5 (93). - P. 6-11. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.134248. (Scopus)
  5. Yarymbash, D. Enhancing the effectiveness of calculation of parameters for short circuit of threephase transformers using field simulation methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, № 5 (94). - P. 22-28. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.140236. (Scopus)

Список наукових публікацій за 2018 рік кафедри електричних та електронних апаратів у фахових виданнях

Усього 5
З них за авторством молодих учених 1

 

  1. Дивчук, T.Е. Уточнюючий підхід до визначення функціональних залежностей відносних магнітних проникностей анізотропних холоднокатаних електротехнічних сталей / T.E. Дівчук, Д.С. Яримбаш, С.T. Яримбаш, I.M. Килимник, M. I. Коцур, Ю. С. Безверхняя // Електротехніка та електроенергетика. – 2018. – N 2. - С. 6-15. – Режим доступу : DOI : 10.15588/1607-6761-2018-2-1.
  2. Жорняк, Л.Б. Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму  [Текст]: /  Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, Снігірьов В.М., С.В. Скорик, Д.В. Чорний, С.І. Беляєв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 22-26.
  3. Волкова, О.Г. Диагностика силовых трансформаторов длительное время находящихся в эксплуатации [Текст]: / О. Г. Волкова, Л. Б. Жорняк, И. В. Левенков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 3-7.
  4. Поляков, М.А. Когнитивное управление жизненным циклом изоляции обмоток маслонаполненного силового трансформатора / М.А. Поляков, И.А. Андрияс, С.П. Конограй, В.В. Василевский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. –2018. –№ 5. – С. 90-96.
  5. Скрупская Л.С., Тименко А.В. Нейросетевая модель прогнозирования вероятности безотказной работы CPU на основе измеряемых температурных показателей / Л.С. Скрупская, А.В. Тименко // Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2018, №1(26). – С.101-109

 

Список наукових публікацій за 2016 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2015 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2014 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2013 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2012 рік кафедри електричних та електронних апаратів