Ви є тут

Головна
 1. Слинько, Г.І. Розробка методики дослідження стану повітря у впускній системі двигуна [Текст] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей ІІ Міжнарод. наук.-техн. інтернет-конф., 25-27 березня 2020 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2020. – С.34-35.
 2. Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для тріангуляційного лазерного датчика [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Є.В. Клименко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 45.
 3. Слинько, Г.І. Методика визначення тиску повітря у впускній системі ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос, В.С. Яровий, Я.В. Рогов // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 46–47.
 4. Слинько, Г.І. Покращення робочих характеристик двигуна з системою ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 48–49.
 5. Слинько, Г.І. Перспективи використання кераміки у двигунах внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 49–50.
 6. Слинько, Г.І. Особливості роботи системи VTEC [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Ю.О. Мірошниченко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 50–51.
 7. Слинько, Г.І. Система деактивації циліндрів ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Оглуздін // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 51–53.
 8. Кубич, В.И. Экспериментальная оценка влияния картерных газов на эксплуатационное состояние моторного масла [Електронний ресурс] / В.И. Кубич, Д.Э. Дрибас // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 57–58.
 9. Гончаренко, Д.А. Порівняльний аналіз ефективності процесів нагрівання термічно масивних виробів з легованих сталей різних груп [Електронний ресурс] / Д.А. Гончаренко, С.О. Беженов // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 54–56.
 10. Євсєєва, Н.О. Особливості робочого процесу в системі охолодження ДВЗ [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, Ю.О. Мірошниченко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 60–62.
 11. Цокотун, П.В. Особливості розрахунку проектування та роботи ДВЗ методом проф. В.І. Гриневецького [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 70–72.
 12. Кривошеєв, Д.Г. Аналіз перспектив використання двигуна Скрипова [Електронний ресурс] / Д.Г. Кривошеєв, Р.Ф. Сухонос // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 72–73.
 1. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з поліпшеними економічними та екологічними характеристиками [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф., 28-29 листопада 2019 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2019. – С.20-21.
 2. Тхор, Є.А. Дослідження можливостей діагностики ДВЗ з використанням акустичних систем [Текст] / Є.А. Тхор, Р.Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф., 28-29 листопада 2019 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2019. – С. 145-146.
 3. Слинько, Г.І. Вплив навантаження бензинового чотиритактного двигуна на критерій мащення шатунного підшипника колінчастого валу [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Кубіч, В.І. Бокарьов // Вестник двигателестроения. – 2019. – № 1. – С. 18–28.
 4. Слинько, Г.І. Моделювання умов роботи зубчастого зачеплення в ГТД на циліндричних зразках із сталей з твердим покриттям для оцінки контактної витривалості [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : Матеріали XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08-10 жовтня 2019. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С.140–141.
 5. Слинько, Г.І. Дослідження турбулентності потоку палива в модернізованих форсунках дизельного двигуна 6ЧН12/14 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 203–205.
 6. Слинько, Г.І. Методика визначення ефективної потужності бензинового двотактного ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням за діаметром паливного жиклера [Текст] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, В.С. Беспалько, В.В. Слинько // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 200–203.
 7. Євсєєва, Н.О. Дослідження системи охолодження 4-тактного дизельного двигуна [Текст] /Н.О. Євсєєва, О.В. Сметанко // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 176–177.
 8. Слинько, Г.І. Дослідження процесу продувки двотактного бензинового двигуна з системою продувки циліндра чистим повітрям з метою покращення техніко-економічних показників [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р. Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : Матеріали 10-ї Міжнарод. науково-практ. конф., 12-13 вересня 2019. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2019. – С.224–226.
 9. Слинько, Г.І. Особливості діагностики технічного стану ДВЗ з використанням акустичних систем [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Є. А. Тхор // Інформаційні технології: теорія і практика : Матеріали II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 98–99."
 10. Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для теплового розрахунку робочого циклу двигуна внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, П.Є. Іванов // Інформаційні технології: теорія і практика : Матеріали II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 96–97.
 11. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з покращеною продувкою для бензопили[Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 68–70.
 12. Слинько, Г.І. Використання інтернет ресурсу YouTube.com при підготовці фахівців з двигунів внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 70–71.
 13. Слынько, Г.И. Исследование особенностей диагностики технического состояния ДВС с использованием акустических систем [Електронний ресурс] / Г.И. Слынько, Р.Ф. Сухонос, Е.А. Тхор // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 72–73.
 14. Слинько, Г.І. Аналіз технічних характеристик сучасних електрокарів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.С. Славний // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.77–78.
 15. Slynko, G. Computer Program for Calculation of the Operating Cycle of Internal Combustion Engine [Електронний ресурс] /G. Slynko, R. Sukhonos, P. Ivanov // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 74–75.
 16. Набережний, Г.Г. Аналіз факторів, що впливають на ефективність процесу нагрівання термічно масивних виробів з малолегованих манганових сталей [Електронний ресурс] / Г.Г. Набережний, С.О. Беженов // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.80–82.
 17. Журибіда, А.В. Використання вітру як альтернативного джерела енергії [Електронний ресурс] / А.В. Журибіда, Н.О. Євсєєва // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 86–87.
 18. Троценко, А.О. Критерії вибору типу радіатора опалення [Електронний ресурс] / А.О. Троценко, Н.О. Євсєєва // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 88–89.
 19. Євсєєва, Н.О. Сонячна черепиця Тесла [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, О.В. Павлов // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 89–90.
 20. Євсєєва, Н.О. Особливості розрахунку системи охолодження двигуна КамАЗ-740 [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, В.О. Сметанко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 91–92.
 21. Рябошапка, Н.Є. Як працює автопілот на прикладі автомобіля Tesla [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка, Є.В. Клименко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 94–95.
 22. Слинько, В.В. Система контролю якості «кайдзен» у автомобілебудуванні [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, Є.А. Тхор // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 98–99.
 23. Слинько, В.В. Міжнародні стандарти серії ISO 9000 [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, В.Г. Безсмертний // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 100–102.
 24. Клименко, Є.В. Ідентифікація транспортних засобів за допомогою мобільних додатків [Електронний ресурс] / Є.В. Клименко, Р.Ф. Сухонос // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 103–104.
 25. Цокотун, П.В. Якість розпилювання палива багатосопловими форсунками [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 102.
 26. Дрібас, Д.Е. Використання датчиків кисню в ДВЗ [Електронний ресурс] / Д.Е. Дрібас // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.106–107.
 27. Борблик, А.О. Вимоги до конструкційних матеріалів, що використовуються для підшипників ковзання в ДВЗ [Електронний ресурс] / А.О. Борблик // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 104–106.
 1. Слинько, Г.І. Комбінована система живлення ДВЗ, який працює на суміші ацетилену з метаном [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, М.О. Дерновий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 141-142.
 2. Слинько, Г.І. Двуконтурна система запалювання двигуна ВАЗ-2101 [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.І. Фальков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 143-144.
 3. Слинько, Г.І. Особливості модернізації бензинового карбюраторного двигуна ЗІЛ-130 переукомплектуванням його електронною системою запалювання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.О. Мазін, П.П. Дудка // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 140.
 4. Слинько, Г.І. Покращення екологічних властивостей модернізованого двигуна МеМЗ-307-Е за рахунок встановлення електродвигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 144-145.
 5. Слинько, Г.І. Оцінка впливу конструкції розпилювача форсунки на робочий процес двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 146-147.
 6. Слинько, Г.І. Дослідження впливу біоетанолу на показники роботи чотиритактного бензинового двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.С. Беспалько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 148-149.
 7. Петрушенков, А.П. Вплив параметрів русла на стан потоків у відкритих каналах прямокутного перерізу [Електронний ресурс] / А.П. Петрушенков, С.О. Беженов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 152-154.
 8. Тімченко, П.Ф. Аналіз ефективності процесу нагрівання термічно масивних виробів з хромонікелевих сталей [Електронний ресурс] / П.Ф. Тімченко, С.О. Беженов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 155-157.
 9. Мазін, В.О. Удосконалення системи живлення ДВЗ газовим паливом та варіатором випередження запалювання [Електронний ресурс] / В.О. Мазін, М.С. Курилов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 160-161.
 10. Євсєєва, Н.О. Підвищення технічних характеристик автомобіля шляхом удосконалення системи охолодження двигуна [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, С.П. Крестьянінов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 161-162.
 11. Цокотун, П.В. Теоретичні витрати тепла на опалення комунальних та житлових будівель [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, А.Д. Шевченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 167.
 12. Слинько, В.В. Аналіз існуючої практики менеджменту якості за кордоном та в Україні в сфері двигунобудування [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, П.П. Дудка // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 164-165.
 13. Слинько, В.В. Проблема якості продукції СНД [Електронний ресурс] / В.В. Слинько, В.С. Беспалько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 165-166.
 14. Сухонос, Р.Ф. Метод спектрального аналізу звучання ДВЗ при діагностиці його технічного стану [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, П.Є. Іванов, Є.А. Тхор // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 170-171.
 15. Сухонос, Р.Ф. Дослідження процесів газообміну в 2-тактному бензиновому двигуні X-Torq [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 168-169.
 16. Сухонос, Р.Ф. Обґрунтування та вибір системи газотурбінного наддуву для форсування двигуна ВАЗ-2170 [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, В.Ю. Міхов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 171-173.
 1. Кубич В.И. Методика оценки параметров молекулярной связи поверхностей в трибосопряжениях цилиндро-поршневой группы. / В.И. Кубич, Г.И. Слынько, А.В. Юдиценко // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький: ХНУ. – 2017. – №1. – С. 35–42.
 2. Слинько, Г.І. Визначення оптимального складу бензоетанольної суміші для забезпечення заданих технічних характеристик бензинового ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, О.М. Гапоненко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.131-133.
 3. Слинько, Г.І. Визначення впливу метанолу на зміни крутного моменту та ефективної потужності бензинового ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, В.В. Охрименко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.133-134.
 4. Слинько, Г.І. Вдосконалення конструкції газорозподільного механізму ДВЗ серії МеМЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.135-136.
 5. Слинько, Г.І. Методи випробування плунжерних пар паливної апаратури дизельного двигуна [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.О. Проценко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.136-139.
 6. Слинько, Г.І. Аналіз сигналів вібрації двигунів внутрішнього згоряння [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, М.О. Кошель // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.139-142.
 7. Слинько, Г.І. Покращення економічних показників дизель-генераторів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.142-144.
 8. Мазин, В.А. Газодинамические процессы в смесях газовых потоков [Електронний ресурс] / В.А. Мазин, Д.О. Проценко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 146.
 9. Булатов, Є.Г. Аналіз умов виникнення гідравлічного стрибка у відкритих каналах прямокутного перерізу [Електронний ресурс] / Є.Г. Булатов, С.О. Беженов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 147-148.
 10. Євсєєва, Н.О. Аналіз термодинамічних циклів ДВЗ [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, О.В. Гаджиев // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.150.
 11. Євсєєва, Н.О. Аналіз сучасних енергоефективних систем теплопостачання [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, Я.О. Третьякова, О.І. Подопригора // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.151-153.
 12. Юдиценко, А.В. Экспериментальная оценка сопротивления сдвигу поверхностей в эксплуатационных ЦПГ ДВС [Електронний ресурс] / А.В. Юдиценко, В.И. Кубич // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.153-154.
 13. Цокотун, П.В. Теоретичні витрати тепла на опалення комунальних та житлових будівель [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, А.Д. Шевченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.156-157.
 14. Рябошапка, Н.Є. Удосконалення системи запалювання інжекторних двигунів [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.157-159.
 15. Рябошапка, Н.Є. Використання нейронних мереж при діагностуванні ДВЗ [Електронний ресурс] / Н.Є. Рябошапка, П.Є. Іванов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.159-160.
 16. Сухонос, Р.Ф. Двотактний бензиновий двигун з покращеними економічними і екологічними властивостями [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, М.О. Дерновий // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 161-162.
 17. Сухонос, Р.Ф. Сертифікаційні вимоги до товарних палив ДВЗ [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 163-164.
 1. Слинько Г.І. Перспективи використання електрогідравлічного приводу клапанів газорозподілу на транспортних ДВЗ [Текст] / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 82-83.
 2. Слинько Г.І. Заміна двокомпонентного датчика кисню на датчик широкосмугового типу з метою покращення екологічних характеристик двигуна [Текст] / Г.І. Слинько, М.О. Черняєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 84-85.
 3. Слинько Г.І. Підвищення експлуатаційних характеристик двигуна внутрішнього згорання 4Ч 10,5/13 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін, Д.О. Проценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 86-87.
 4. Слинько Г.І. Підвищення ефективності двигуна МеМЗ-307 шляхом модернізіції газорозподільного механізму [Текст] / Г.І. Слинько, С.І. Марков // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 87-88.
 5. Слинько Г.І. Дослідження пульсуючих процесів згорання вуглеводневого палива [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Курликов, М.М. Марущак, А.О. Пришва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 89-90.
 6. Слинько Г.І. Сучасні тенденції розвитку ДВЗ з іскровим запалюванням [Текст] / Г.І. Слинько, Є.В. Пейчев // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 90-92.
 7. Слинько Г.І. Дослідження надвисокого форсування ДВЗ спеціального призначення [Текст] / Г.І. Слинько, А.Л. Мосьпан // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 93-94.
 8. Беженов С.О. Дослідження параметрів процесу нагрівання термічно масивних виробів з хромистих сталей [Текст] / С.О. Беженов, В.В. Рубцов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 95-97.
 9. Мазін В.О. Ефекти дисоціації продуктів згоряння у робочому циклі ДВЗ [Текст] / В.О. Мазін, В.В Малярчук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 99-100.
 10. Кубич В.И. Моделирование диаметрального износа гильзы цилиндра ДВС на прогнозной наработке изделия [Текст] / В.И. Кубич, А.В. Юдиценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 100-102.
 11. Кубич В.И. Трибологическая оценка состояния сопряжений «поршневое кольцо-цилиндр», «поверхность поршня-цилиндр» [Текст] / В.И. Кубич, А.В. Юдиценко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 102-103.
 12. Кубич В.И., Юдиценко А.В., Блощинская Н.В. Прогнозная оценка диаметрального износа гильзы цилиндра ДВС / Науково-практична конференція «Трибологія, енерго- та ресурсозбереження» (в рамках Х Міжнародної науково-практичної конференції «Олівійський форум – 2016»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 26-28.
 13. Кубич В.И., Юдиценко А.В., Блощинская Н.В. Феноменологический поход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС. /Двигатели внутреннего сгорания// Научно-технический журнал. – Харьков: НТУ «ХПИ». - 2016.– №2. – С. 44-50.
 14. Євсєєва Н.О. Методика чисельного розв’язання теплових задач [Текст] / Н.О. Євсєєва, О.В. Сметанко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 106-107.
 15. Цокотун П.В. Нестаціонарна теплопровідність прямокутної пластини без внутрішніх джерел тепла [Текст] / П.В. Цокотун, Н.В. Арабок // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 107.
 16. Цокотун П.В. Чисельні методи розрахунку температурних полів (двовимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини [Текст] / П.В. Цокотун, Б.Д. Кутасевич // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 108.
 17. Рябошапка Н.Є. Термодинамічне обґрунтування впровадження нових робочих середовищ до екологічно безпечних технологій [Текст] / Н.Є. Рябошапка, А.Д. Шевченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 109-110.
 18. Касіч-Пилипенко С.В. Сертифікаційні вимоги до екологічної безпеки ДВЗ автотранспортних засобів [Текст] / С.В. Касіч-Пилипенко, Д.А. Курликов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 111.
 19. Сухонос Р.Ф., Гапоненко О.М. Підвищення ефективності поршневих ДВЗ при роботі на спиртових паливах // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 112-113.
 1. Слинько Г.І. Дослідження впливу резонансного наддуву бензинового двотактного двигуна на його ефективні і екологічні характеристики / Г.І. Слинько, В.П. Лук’яненко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 210.
 2. Слинько Г.І. Особливості конструкції газорозподільного механізму автомобільного двигуна МеМЗ-317 при використанні гідрокомпенсаторів зазорів / Г.І. Слинько, О.В. Стаднік // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 204–205.
 3. Слинько Г.І. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ МеМЗ-307 / Г.І. Слинько, І.Ю. Баришніков // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 202–203.
 4. Беженов С.О. Аналіз причин та наслідків явища гідроудару в гідросистемах обладнання зварювального виробництва / С.О. Беженов, М.М. Ходус // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 209.
 5. Мазін В.О. Вплив дисоціації продуктів згорання на циклові показники ДВЗ / В.О. Мазін, Д.О. Хекало // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 215–216.
 6. Цокотун П.В. Розрахунок витрати тепла на вентиляцію та кондиціонування повітря громадських будівель / П.В. Цокотун, В.А. Пасько // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 213.
 7. Рябошапка Н.Є. Математична модель температурного поля в камерах печей обпалювання / Н.Є. Рябошапка, Д.О. Чернявський // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 214.
 8. Євсєєва Н.О. Модель напружено-деформованого стану циліндричного тіла в умовах високотемпературного нерівномірного нестаціонарного нагріву / Н.О. Євсєєва, К.О. Шевченко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 211–212.
 9. Касіч-Пилипенко С.В. Застосування гідро- та пневмосистем в автомобілебудуванні / С.В. Касіч-Пилипенко, С.В. Танченко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 216.
 10. Курликов Д.А. Використання керамічних матеріалів в конструкції ДВЗ / Д.А. Курликов // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 219–220.
 11. Марущак М.М. Стан розвитку керування ступенем стиснення у поршневих ДВЗ / М.М. Марущак // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 220–221.
 1. Слинько Г.І., Лук’яненко В.П. Особливості конструкції системи газорозподілу одноциліндрового чотиритактного бензинового двигуна з циліндром, що обертається //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 55-56.
 2. Слинько Г.І., Раковець С.В. Стан та причини зношування турбіни турбокомпресора двигунів автотракторного типу //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 64-65.
 3. Слинько Г.І., Мануйлов Е.В. Матеріал з покращеними трибологічними властивостями для опорних підшипників турбокомпресорів автомобільних двигунів //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 66-67.
 4. Слинько Г.І., Мозговий А.В. Особливості будови газорозподільного механізму ДВЗ різних типів //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 53-55.
 5. Слинько Г.І., Стаднік О.В. Дослідження впливу температурних режимів теплообмінника на роботу двигуна Стірлінга //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 57-59.
 6. Слинько Г.І., Баришніков І.Ю. Теоретичне дослідження впливу режимів роботи турбокомпресора на швидкісні характеристики КДВЗ ВАЗ-11194 //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 59-61.
 7. Слинько Г.І., Тимченко Є.В. Порівняння характеристик та вибір напрямків досліджень альтернативних палив дизельних двигунів //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 62-63.
 8. Слинько Г.І., Глебов Д.А. Основні напрямки модернізації системи живлення автомобільного двигуна МеМЗ-301 //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 61-62.
 9. Рябошапка Н.Є., Мурко А.П. Дослідження розподілу температур в камерах печей обпалювання //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 71-72.
 10. Касіч-Пилипенко С.В., Павлятенко І.М. Гідродинамічні передачі //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 75.
 11. Цокотун П.В., Грузков Я.Є. Нестаціонарна теплопровідність прямокутної пластини без внутрішніх джерел тепла //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 73.
 12. Цокотун П.В., Супрун О.І. Чисельні методи розрахунку температурних полів (двовимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 73-74.
 13. Євсєєва Н.О., Марчук М.С. Алгоритм математичного розрахунку температурного поля теплової системи //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 77-78.
 1. Слинько Г.І., Мануйлов Е.В. Підвищення експлуатаційних показників блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238 //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. – С. 161-164.
 2. Слынько Г.И., Пиковец Е.С. Сравнение тягово-скоростных характеристик двух- и четырехтактных дизелей с наддувом //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. – С.214-217.
 3. Слынько Г.И., Тымченко Е.В. Эффективные показатели работы двигателя КамАЗ–740.10, работающего на дизельном топливе и газодизеле //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. – С.181-183.
 4. Слинько Г.И., Сулименко А.А. Модернизация топливной форсунки дизеля //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 100-101.
 5. Слинько Г.І., Мануйлов Е.В. Вирішення проблеми низьких показників тривалої міцності поверхневого шару в отворах блоку паливного насосу високого тиску дизеля ЯМЗ 236/238 //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 97-98.
 6. Слынько Г.И., Пиковец Е.С. Сравнение тягово-скоростных характеристик двух- и четырехтактных дизелей с наддувом //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 102-103.
 7. Слынько Г.И., Тымченко Е.В. Сравнение эффективных показателей работы двигателя работающего на дизельном топливе и газодизеле //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 103-104.
 8. Мазін В.О., Верещак Д.В. Дослідження та удосконалення процесів у випускній системі КДВЗ //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 107-108.
 9. Касіч-Пилипенко С.В., Слюнін М.Д. Применение объемного гидропривода в народном хозяйстве и в быту //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 114-115.
 10. Цокотун П.В., Супрун А.И. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 110.
 11. Цокотун П.В., Грузков Я.Е. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 111.
 1. Слинько Г.І., Невретов В.В. Дослідження впливу конструкції впускної системи двигуна ВАЗ 2101 на поліпшення експлуатаційних характеристик //Вісник двигунобудування. – 2012. – № 1. – С.78-82.
 2. Слинько Г.І., Бокарьов В.І. Оцінка впливу величини відносного дезаксіалу на процеси газообміну чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.123-124.
 3. Слынько Г.И., Сухонос Р.Ф., Пиковец Е.С., Тымченко Е.В. Сравнение характеристик двигателя Д-75, работающего на различных видах топлива //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.139-140.
 4. Слынько Г.И., Верещак Д.В. Повышение экономических показателей ДВС за счет модернизации свечи зажигания //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.136-137.
 5. Слынько Г.И., Плечун М.В. Применение бездроссельной системы впуска бензинового ДВС //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.137-139.
 6. Цокотун П.В., Кошевая К.О. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.134-135.
 7. Цокотун П.В., Сорокіна О.Є. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.135.
 1. Сухонос Р.Ф., Мазин В.А. Коэффициент теплоотдачи выпускного коллектора ДВС //Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011. – С. 48-52.
 2. Бокарев В.И., Слынько Г.И. Оценка влияния конструкции КШМ на процессы газообмена 4-тактного ДВС // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011. – С.65-67.
 3. Балабайкин А.А., Белый В.Ю., Слынько Г.И. Возможные пути модернизации систем бесшатунного поршневого двигателя внутреннего сгорания// Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011.
 4. Слинько Г.І., Бокарьов В.І. Оцека влияния степени дезаксиальности КШМ на наполненне цилиндров ДВС // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 227-228.
 5. Мазін В.О., Сухонос Р.Ф. Коефіцієнт тепловіддачі випускного колектора ДВЗ // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 225-227.
 6. Цокотун П.В., Шмалько А.С. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 231-232.
 7. Цокотун П.В., Калугіна О.С. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 230-231.
 8. Стукалов К.О., Фомічов О.С. Вплив зміни тиску у турбокомпресорі на швидкісні характеристики дизельного ДВЗ // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 232.
 9. Беженов С.О., Деканов В.О. Дослідження гідроудару в гідросистемах авіаційних двигунів // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 228-229.
 10. Калугина А.С., Шмалько А.С. Применение следящего гидропривода в машиностроении // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. С. 229-230.
 1. Стукалов К.О., Фомічов О.С. Вплив міні-турбіни наддуву на швидкісні характеристики двигуна // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 215.
 2. Слынько Г.И., Кубич В.И., Бокарев В.И. Исследование ромбических кривошипно-шатунных механизмов в перспективных двигателях // Тиждень науки &ndash 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 220-221.
 3. Цокотун П.В., Криворучко М.С. Чисельний розрахунок нагрівання однорідної прямокутної металевої пластини // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 222.
 4. Касич-Пилипенко С.В., Верещак Д.В. Особенности использования гидромуфт в приводах машин // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 222-223.
 5. Слынько Г.И., Сухонос Р.Ф. Сравнительная характеристика газораспределительных механизмов с верхним и нижним расположением распределительного вала // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 223-225.
 6. Цокотун П.В., Хорін О.А. Аналітичний розрахунок нагрівання однорідної прямокутної металевої пластини // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 225.
 7. Мазін В.О., Закревский А.А., Чёрный Е.В. Теплообмен в выпускном коллекторе КДВС // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 226.
 1. Слинько Г.І., Федоров А.А. Дослідження впливу різних типів карбюраторів на показники роботи бензинового одноциліндрового чотиритактного ДВЗ // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 150-151.
 2. Слинько Г.І., Кубич В.І., Бокарев В.І. Согласование характеристик газотурбинного наддува и двигателя внутреннего сгорания // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009. – С. 161-164.
 3. Сухонос Р.Ф. Сравнительная характеристика газораспределительных механизмов с верхним и нижним расположением распределительного вала // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 64-65.
 4. Бокарев В.И. Исследование влияния давления наддува на процессы сгорания в цилиндре // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 65-67.
 5. Тоцкий Ф.В. Усовершенствование системы «Common Rail» // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 67-68.
 6. Ворона О.В. Модернизация системы изменения степени сжатия на примере двигателя SAAB // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 69-69.
 7. Пятовол Р.О. Вплив періоду затримки запалення палива на показники роботи дизеля 6ЧН-12/14 // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 69-70.
 8. Невретов В.В. Системы изменения фаз газораспределения и высоты подъема аклапанов // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 70-71.
 9. Курко О.М. Чисельний розрахунок нагрівання прямокутної металевої пластини // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 72.
 10. Фрей С.В. Аналітичний розрахунок нагрівання прямокутної металевої пластини // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 72-73.
 11. Ливча П.Л. Особенности использования гидромуфт в приводах машин // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 73-74.