Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння навичок та вмінь вирішення конкретних задач у різних сферах професійної інженерної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • технології міжособистісних комунікацій;
  • методи управління конфліктами;
  • засоби мотивації в організаціях;

вміти:

  • розв’язувати конфліктні ситуації;
  • керувати робочим часом та виконувати планування за пріоритетами;
  • працювати в команді при розв’язанні різноманітних інженерних завдань.