Ви є тут

Головна

Прізвище: Сгадов

Ім'я: Сергій

По батькові: Олександрович

Посада: старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж

Освіта: вища

Запорізький національний університет, рік закінчення – 1993, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Твердотільна  електроніка та мікроелектроніка», кваліфікація за дипломом - «спеціаліст».

Наукові інтереси:

  • програмування й побудова мікропроцесорних пристроїв
  • прикладне програмування (Delphi, C++)
  • Web-програмування (.NET, C#, MVC, AJAX)
  • комп’ютерне моделювання фізичних процесів
  • теорія графов

Дисципліни, які викладає:

  • програмування мiкроконтролерiв
  • програмування систем  на мiкроконтролерах

Основні наукові роботи:

1. Сгадов, С.А. Применение сетевой концепции к схемотехнике компьютера / С.А. Сгадов. - С .42-45 // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] / [редкол. : Мельничук С. В. (наук. ред.) та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 1996 - . - (Комп'ютерні системи та компоненти).   Т. 1, Вип. 1. - 2010. - 104 с. : іл. - Назва обкл. : Комп'ютерні системи та компоненти. - Частна тексту : рос. - Рез. : укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

2. Сгадов, С.А. Реализация отладочного комплекса для стенда EV8031 на основе однокристального микропроцессора Intel 8031 // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя «Проблеми моделювання та автоматизації проектування» (МАП-2010). Випуск: 8 (168) - Донецьк: ДонНТУ. - 2010. – 199 с

3. Сгадов С.А. Учет отклонения химического равновесия при термодинамическом моделировании гетерогенных систем // "Складні системи і процеси", №1,2006г.-с.32-36

4. Сгадов С.А.  Применение методов термодинамики к описаню взаимодействия активизированной газовой фазы с приповерхностными слоями твердых тел" // "Известия Академии Наук. Серия  физическая.", т.66, №1, 2002г.- с.126-128

Рік початку діяльності в університеті: 1998

Мови спілкування: англійська, українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 53б