Ви є тут

Головна

Прізвище: Сгадов

Ім'я: Сергій

По батькові: Олександрович

 

Посада: старший викладач

 

Освіта: вища

ЗНУ, Фізичний факультет, рік закінчення – 1993, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Твердотільна  електроніка та мікроелектроніка», кваліфікація за дипломом - «Спеціаліст».

Наукові інтереси:

Програмування й побудова мікропроцесорних пристроїв, прикладне програмування (Delphi, C++), Web-програмування (.NET, C#, MVC, AJAX), комп'ютерне моделювання фізичних процесів.

Дисципліни, які викладає:

Комп’ютерна схемотехніка.

Основні наукові роботи:

1.            Сгадов, С.А. Применение сетевой концепции к схемотехнике компьютера / С.А. Сгадов. - С .42-45 // Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] / [редкол. : Мельничук С. В. (наук. ред.) та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 1996 - . - (Комп'ютерні системи та компоненти).   Т. 1, Вип. 1. - 2010. - 104 с. : іл. - Назва обкл. : Комп'ютерні системи та компоненти. - Частна тексту : рос. - Рез. : укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

2.            Сгадов, С.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ОТЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СТЕНДА EV8031 НА ОСНОВЕ ОДНОКРИСТАЛЬНОГО МИКРОПРОЦЕССОРА INTEL 8031 // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя «Проблеми моделювання та автоматизації проектування» (МАП-2010). Випуск: 8 (168) - Донецьк: ДонНТУ. - 2010. – 199 с

3.            Сгадов С.А. Учет отклонения химического равновесия при термодинамическом моделировании гетерогенных систем // "Складні системи і процеси", №1,2006г.-с.32-36

4.            Сгадов С.А.  Применение методов термодинамики к описаню взаимодействия активизированной газовой фазы с приповерхностными слоями твердых тел" // "Известия Академии Наук. Серия  физическая.", т.66, №1, 2002г.- с.126-128

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

1.            Сгадов С.А., Рыженко Т.В. Концепция построения микропроцессорного стенда на основе модулей. // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ 14–18 квітня 2014 року Том 2.

2.            Сгадов С.А. Анализ  модели  диагностики  критических  напряжений  в обрабатываемом  материале // Веб-программирование и Интернет-технологии WebConf2012: материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5–7 июня 2012 г.Минск. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. –с. 98

3.            Сгадов С.А. Объектно-ориентировання  информационная модель химических процессов  в гетероструктурах // Веб-программирование и Интернет-технологии WebConf2012: материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8–10 июня 2009 г.Минск. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. –с. 89

4.            Сгадов С.А.Объектно-ориентированная модель многослойных структур полупроводников //  Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 17-22 квітня 2006 р. – Запоріжжя ЗНТУ , 2006. – Т.2.  – с. 39.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1998.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53в