Ви є тут

Головна

Прізвище: Турпак

Ім'я: Сергій

По батькові: Миколайович

 

Посада: завідувач кафедри транспортних технологій

Науковий ступінь: доктор наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3200-8448
 

 

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний технічний університет, автомеханічний факультет, 1996, спеціальність за дипломом – 2401 «Організація перевезень і управління на транспорті», кваліфікація за дипломом – «інженер по організації і управлінню»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»:
  «Підвищення ефективності перевезень на металургійних підприємствах раціональним використанням вантажних вагонів», рік захисту – 2006, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»:
  «Розвиток теорії функціонування залізничного транспорту металургійних підприємств», рік захисту – 2016, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
   

Наукові інтереси:

 • логістика;
 • імітаційне моделювання транспортних систем.

Дисципліни, які викладає:

 • Організація та технологія вантажних робіт на транспорті;
 • Взаємодія видів транспорту;
 • Моделювання транспортних процесів;
 • Залізничний транспорт промислових підприємств.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузькін О.Ф. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем [Текст] : навчальний посібник / О.Ф. Кузькін, О.А. Лащених, С.М. Турпак. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 371с.
 • Гриф МОН України. 
 • Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] : монографія / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак, С. В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.
 • Турпак, С. М. Методи та моделі управління вагонопотоками на металургійних підприємствах [Текст]: монографія / С. М. Турпак. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 146 с.
 • Турпак, С. М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств [Текст]: монографія / С. М. Турпак. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 264 с.
 • А. с. 52684 Україна. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст] / Лащених О. А., Турпак С. М., Кузькін О. Ф., Грицай С. В. (Україна). Зареєстр. 19.12.2013. – 1с.
 • Система відновлення та підтримання сипкості вантажів, які змерзлись в залізничних вагонах [Текст]: пат. №78118 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С. В. Грицай, С. М. Турпак; власник: ЗНТУ. опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 2с.
 • Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах [Текст]: пат. №90752 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20 / С.В. Грицай, С. М. Турпак, О. О. Величко; власник: ЗНТУ. опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. – 4с.
 • А. с. 65138 Україна. Програма для побудови контактних графіків транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного підприємства [Текст] / Турпак С.М., Грицай С.В. (Україна). Зареєстр. 04.05.2016. – 1с.
 • Gritcay, S. The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay, A. Lashenyh, S.Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017 – No. 1/3 (85). – P. 33-39.
 

Всього наукових праць: 90, з них патентів – 4, монографій – 3, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Сидоренко, Ю.Т. Единая система работы по безопасности движения на железнодорожном транспорте металлургических предприятий / Ю.Т. Сидоренко, С.М. Турпак // Збірник наукових праць науково-практичної конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». - Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2015. – С.167-168.
 • Турпак, С. М. Інтелектуалізація систем управління на залізничному транспорті металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак // Тиждень науки: науково-практична конф., 13-17 квітня 2015р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – Т. 1. – С. 178-179.
 • Турпак, С. М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». – Сєвєродонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. – С. 37-39.
 • Сидоренко, Ю. Т. Единая система работы по безопасности движения на железнодорожном транспорте промышленных предприятий [Текст] / Ю. Т. Сидоренко, С. Н. Турпак // Материалы 42-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2015. – С. 85-86.
 • Турпак, С.М. Оптимізація системи перевезень рідкого шлаку металургійних підприємств збалансованим використанням ресурсів / С.М. Турпак // Тиждень науки: науково-практична конф., 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – Т. 1. – С.49-50.
 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота за І місце у ХХХ Міжнародній науково-технічній конференції ВАТ «Запоріжсталь», 2003.
 • Грамота за активну участь в організації заходів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху» 2006/2007 навчального року, 2007.
 • Грамота за керівництво роботою студентки групи Т-337 Годз Валерії Ігорівни, яка посіла ІІ місце в університетському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (номінація «Транспортна та загальноінженерних дисциплін», 2009. 
 • Грамота з нагоди 110-річниці ЗНТУ та за вагомий внесок у розвиток освіти та науки, 2010. 
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за вагомий внесок у підготовку кадрів вищої кваліфікації для автомобільної та транспортної галузі України та з нагоди 50-річчя Транспортного факультету, 2011. 
 • Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову і педагогічну діяльність, активну громадську позицію та з нагоди 40-річчя від дня заснування кафедри «Транспортні технології» Запорізького національного технічного університету, 2012.
 • Почесна грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень наукових публікацій та з нагоди Дня науки, 2013.
 • Почесна грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень наукових досліджень та з нагоди Дня науки, 2014.
 • Почесна грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень наукових публікацій та з нагоди Дня науки, 2015.
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну педагогічну та наукову діяльність та з нагоди 116-ї річниці Запорізького національного технічного університету, 2016. 
 

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська ( середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя]
аудиторія (кабінет): 104а
тел.: +380(61)764-40-25, +380(61)769-85-93
e-mail: sergeyturpak@gmail.com , turpak@zntu.edu.ua