Ви є тут

Головна

Прізвище: Серга

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олексіївна

 

Посада: доцент кафедри «Соціальна робота»

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент (2012 р., доцент кафедри соціології та соціальної роботи)

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0683-2070

Обліковий запис науковця (Web of Science): IAP-5409-2023

Обліковий запис науковця (Google Scholar): OVamjz0AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, диплом спеціаліста з відзнакою (2000 р.) за спеціальністю «Соціальна педагогіка», спеціалізація «Практичний психолог», кваліфікація соціального педагога.
 • Дніпропетровський національний університет, факультет довузівської та післядипломної освяти, диплом магістра (2005 р.) за спеціальністю «Державна служба», спеціалізація «Соціальна сфера», кваліфікація магістра у галузі державного управління.
 • Класичний приватний університет, Інститут післядипломної освіти, диплом спеціаліста про перепідготовку (2008 р.) за спеціальністю «Соціальна робота», кваліфікація соціальний працівник, соціолог.
 • Національний університет «Запорізька політехніка», (2023 р.), за спеціальністю «Психологія», кваліфікація «психолог, консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології» «Сакралізація повсякденності в суспільстві, що трансформується», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет.

Наукові інтереси:

 • соціальна психологія;
 • соціологія та психологія релігії;
 • соціально-психологічні дослідження виховання та самовиховання.

Дисципліни, які викладає:

 • Педагогіка;
 • Дефектологія;
 • Соціальне проєктування;
 • Психологія особистості керівника;
 • Технології професійної взаємодії та комунікації;
 • Управління проєктами та програмами.

Основні наукові роботи (публікації) за 2019-2023 рр.:

Статті

 • Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2019. Вип. 83. 232 с. С. 45-52.
 • Popovych V., Serga T. Social work in the context of an elderly couple. Social adaptation. // Regional Revue. – Vydavateľ: Merci, n.o., Komenského 12, Trebišov, Slovenská republika. – ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020. p. 91-98.
 • Серга Т.О., Дударьов В.В. Напрямки підвищення ефективності управління соціальною сферою регіону в контексті практико-орієнтованих підходів // Габітус : науковий журнал соціології та психології Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2021. Вип. 25. 207 с. С. 14-20.
 • Серга Т.О., Мудрик Т. Поняття «інформаційний простір» у сучасному суспільстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія : Соціальні комунікації / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2021. № 2 (46). С. 170-175.
 • Серга Т.О., Смолякова Л.Ю. Психологічні особливості розвитку соціального «Я» студентів в ситуаціях кризи професійного навчання // Габітус : науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2021. Вип. 29. 175 с. С. 98-104.
 • Серга Т.О., Білоусенко М.В., Варшавська В.Ю. Особливості трансформації ціннісних орієнтацій людей середнього віку під впливом пандемії коронавірусної інфекції // Габітус : науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2022. Вип. 33. 218 с. С. 149-153.
 • Серга Т.О., Білоусенко М.В. Психологічні фактори порушення харчової поведінки у жінок середнього віку // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. Випуск № 2 (7). 2022. 1039 с. С. 969-979.
 • Серга Т.О., Цуркан І.М. Кар'єрні орієнтації студентів закладів вищої освіти: огляд методик психологічного дослідження // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. Випуск № 10 (15). 2022. 603 с. С. 581-593.
 • Серга Т.О., Єрохіна О.В. Психологічний зміст феномену самосприйняття як чинника соціально-психологічної адаптації молодої людини // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. Випуск № 11 (16). 2022. 367 с. С. 313-326.
 • Marynchenko Y., Serha, T., Chumak T., Makogin A., Salabai V. Psychological aspects of the landscape of modern organizational and pedagogical conditions of training of Specialists through the integration of education, science and production in Ukraine. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS Assn. 2023. SPECIAL ISSUE NO.: 13/01/XXXIV. (VOLUME 13, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XXXIV.) pp. 207-214. DOI: 10.33543/1202 (Web of Science)
 • Vasyl Popovych, Yana Popovych, Tetiana Serga, Tetiana Novak Psychosocial Consequences of armed Conflicts on Society. Сlinical social work and health intervention CSWHI 2023; 14(3): 47 – 55; DOI: 10.22359/cswhi_14_3_07 (Web of Science)

Монографії

 • Серга Т.О. Проблема Інтернет-залежності серед молоді та її профілактика: соціально-педагогічні аспекти // Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія / В.М. Попович, В.О. Таран, О.М. Балухтіна та ін.; під заг. ред. В.М. Поповича. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 258 с. С. 109-131.
 • Серга Т.О. Балінтовська група як ефективна модель супервізорської роботи з профілактики синдрому професійного вигорання у працівників соціальних служб // Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія. Том 3 / В.М. Попович, В.О. Таран, О.М. Балухтіна [та ін.]. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 261 с. С. 175-199.

Конференції

 • Серга Т.О. Маніпулювання масовою свідомістю як ознака сучасного інформаційного суспільства // Придніпровські соціологічні читання : Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4 жовтня 2019 року) / відп. за випуск В.В. Кривошеїн. Дніпро : Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2019. 140 с. С. 56-58.
 • Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 8-9 листопада 2019 року). С. 45-52.
 • Серга Т.О. Гуманістичний потенціал наукової творчості Питирима Сорокіна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 677 с. С. 369-372.
 • Серга Т.О. Медико-соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. 190 с. С. 75-76.
 • Серга Т.О. Перспективи розвитку системи соціально-правового захисту дитинства в Україні // Слов'янський світ в контексті сталого розвитку : Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 року). С. 88-98.
 • Серга Т.О. Проблеми забезпечення якості соціальних послуг в сучасній Україні // Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи : Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 р.) / За ред. О. Бартош, С. Литвинової, В. Панка, Ф. Шандора. Ужгород: ФОП Роман О.І., 2020. 110 с. С. 97-99.
 • Серга Т.О. Роль засобів масової інформації в житті сучасного суспільства // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 24 лютого 2021 р.). Київ : КНЕУ, 2021. 242 с. С. 229-232.
 • Серга Т.О. Соціальна робота з сім'ями, що виховують дітей із аутизмом // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 37-40.
 • Серга Т.О., Иванченко В.И. Психологические аспекты религиозной аддикции // The XXVII International Science Conference «Multidisciplinary academic research and innovation», May 25-28, 2021. Amsterdam, Netherlands. 839 p. URL: https://isg-konf.com. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXVII С. 591-597.
 • Tetiana Serha, Anna Zastelo, Vladislav Koval1, Yana Vikhliaieva, Nataliya Shuberty. Implementation of Electronic Services in The System of Population Social Protection // IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2021» (ISCSAI 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021. SHS Web of Conferences 100, 04002 (2021) https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004002.
 • Серга Т.О., Повстенко О.А. Репродуктивні установки молоді в контексті демографічної кризи та демографічної політики України // Соціальна робота : виклики сьогодення. Інноваційні соціальні проєкти та волонтерські практики : Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2021 року). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 276 с. С. 225-228.
 • Серга Т.О., Концева О.Ю. Психологічний зміст феномену задоволеності шлюбом // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С.256-259.
 • Серга Т.О., Лапенко Я.Ю. Психолого-педагогічні методи корекції емоційно-вольової сфери дітей з затримкою психічного розвитку // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С. 260-262.
 • Серга Т.О., Лубенець Ю.М. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку в умовах перебування на прифронтових територіях // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С. 263-264.
 • Серга Т.О., Цуркан І.М. Психодіагностичний інструментарій дослідження кар'єрних орієнтацій студентів закладів вищої освіти // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С. 271-272.
 • Серга Т.О., Єрохіна О.В. Чинники соціально-психологічної адаптації молоді: методологічні аспекти дослідження // Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. (м. Дніпро, 02 червня 2022 р.). Том 1. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. 415 с. С. 139-141.
 • Серга Т.О., Щербина С.С. Роль психологічної служби у поліпшенні соціально-психологічного клімату в колективі державних службовців // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол. : В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 363 с. С. 352-354.
 • Серга Т.О., Кравченко Т.В. Чинники і механізми формування кластерної моделі соціальної роботи в контексті сталого розвитку регіону // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол. : В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 363 с. С. 96-99.
 • Серга Т.О., Тоткало М.А. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол. : В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 363 с. С. 113-115.
 • Серга Т.О., Косар С.І. Роль командної роботи в організації діяльності сучасного соціального закладу (на прикладі ВНЗ) // Тиждень науки – 2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 203 с. С. 103-105.
 • Серга Т.О., Яременко А.І. Аналіз викликів та проблем соціальної підтримки військових та їх родин у період війни та після неї // Тиждень науки – 2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 203 с. С.140-142.
 • Серга Т.О., Військова соціальна робота як актуальний напрямок сучасної соціальної роботи в Україні // Тиждень науки – 2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 203 с. С. 81-83.
 • Серга Т.О., Ждан В.М. Проблема іміджу особистості в сучасній діловій кар'єрі: психологічні аспекти // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 13-14 квітня 2023 р.) / за заг. ред. В.В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2023. 932 с. С. 199-201.

Навчально-методичні праці

 • Серга Т.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Соціальна та політична психологія» для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія / Укл. : Т.О. Серга. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 36 с.
 • Серга Т.О. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Етнопсихологія» для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія» / Укл. : Т.О. Серга. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 26 с.
 • Серга Т.О. Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Загальна та соціальна психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спеціальностей 231 «Соціальна робота» / Укл. : Т.О. Серга. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 28 с.
 • Серга Т.О. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Педагогіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спеціальностей 231 «Соціальна робота» та 053 «Психологія» / Укл. : Т.О. Серга. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 24 с.

Всього наукових праць: 97, з них 4 – колективні монографії, 24 – у наукових фахових виданнях з соціологічних, філософських, педагогічних, психологічних наук та соціальної роботи, 54 – тез доповідей на конференціях, 2 – навчальні посібники, 7 методичних розробок.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2019

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), німецька (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м. Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 485 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: tserga2017@gmail.com