Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань про основи теорії та основні принципи отримання рішень стандартних та нестандартних винахідницьких задач, технічних та нетехнічних винахідницьких задач на основі законів розвитку технічних систем з використанням винахідницьких засобів, принципів усунення протиріч, стандартів для вирішення винахідницьких задач, таблиць стандартних фізичних ефектів, речовинно-польового аналізу та алгоритмів вирішення винахідницьких задач.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні закономірності та напрямки розвитку техніки та інформаційних систем;
  • методи та засоби активізації творчої діяльності (засоби, стандарти та алгоритми вирішення винахідницьких задач);

вміти:

  • аналізувати винаходи з точки зору перспективного розвитку конструкцій, систем та інформаційних технологій;
  • знаходити проблемну ситуацію та ести пошук нових шляхів її вирішення;
  • використовувати основні методи та засоби активізації творчої діяльності при вирішення винахідницьких задач;