Ви є тут

Головна

Прізвище: Сахно

Ім'я: Олександр

По батькові: Анатолійович

Посада: доцент кафедри "Електричні та електронні апарати"

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 

 

 • У 2004 році закінчив Запорізький національний технічний університет за спеціальністю "Електричні машини та апарати" і отримав кваліфікацію інженер - електромеханік

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»: «Система безперервного контролю та прогнозу залишкового ресурсу високовольтних трансформаторів струму», рік захисту – 2012, Національний університет "Львівська політехніка"

  Дисципліни, які викладає:

  • Системи керування та діагностики електромеханічних пристроїв та систем

  Основні наукові роботи (публікації):

  1. Рассальский А. Н. Анализ методов непрерывного контроля характеристик изоляции трансформаторов тока и вводов на подстанциях 330 — 750 кВ / А. Н. Рассальский, А. А. Сахно, С. П. Конограй, А. Г. Спица, А. А. Гук // Вісник КДПУ ім. Михайла Остроградського. — 2009. — № 3 (56), часть 1. —С. 67—70.

  2. Сахно А. А. Алгоритм измерения тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции трансформаторов тока и вводов 330 — 750 кВ при непрерывном контроле, под рабочим напряжением / А. А. Сахно // Електротехніка і електромеханіка. — 2010. — № 2. — С. 54—56.

  3. Рассальский А. Н. Методика измерения и обработки сигнала тока комплексной проводимости основной изоляции высоковольтной аппаратуры при диагностике под рабочим напряжением / А. Н. Рассальский, А. А. Сахно, С. П. Конограй, А. В. Козлов // Електротехніка та електроенергетика. — 2010. — № 2. — С. 12—17.

  4. Рассальский А. Н. Комплексный подход к диагностике высоковольтного оборудования подстанций 220 — 1150 кВ под рабочим напряжением в режиме эксплуатации / А. Н. Рассальский, А. А. Сахно, С. П. Конограй, А. А. Гук // Електротехніка і електромеханіка. — 2010. — № 4. — С. 23—25.

  5. Сахно А. А. Математическая модель прогноза остаточного ресурса трансформаторов тока 330 – 750 кВ с бумажно-масляной изоляцией конденсаторного типа / А. А. Сахно // Вісник НТУ "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. — 2010. — № 55. — С. 97—106.

  6. Андриенко П. Д. Результаты внедрения системы непрерывного контроля характеристик основной изоляции высоковольтных трансформаторов тока на ПС «Днепр – Донбасс 330» / П. Д. Андриенко, А. А. Сахно // Електротехніка та електроенергетика. — 2011. — № 2. — С. 63—68.

  7. Рассальский А. Н. Совершенствование системы диагностики высоковольтных трансформаторов тока на основе автоматизированного непрерывного контроля и прогноза остаточного ресурса / А. Н. Рассальский, П. Д. Андриенко, А. А. Сахно // Вісник НТУ "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. — 2011. — № 48. — С. 50—55.

  8. Рассальский А. Н. Основные принципы непрерывного контроля высоковольтного маслонаполненного электрооборудования с изоляцией конденсаторного типа под рабочим напряжением / А. Н. Рассальский, А. А. Сахно, С. П. Конограй, А. Г. Спица, А. А. Гук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. — 2009. — № 2. — С. 53—55.

  9 Андриенко П. Д. Особенности мониторинга технического состояния основной изоляции высоковольтных вводов и трансформаторов тока / П. Д. Андриенко, А. А. Сахно, С. П. Конограй, А. Г. Спица, Л. С. Скрупская // Електротехніка та електроенергетика. - 2014. - № 1. - С. 43-48.

  Рік початку діяльності в університеті: 2012.

  Мови спілкування: українська, англійська, російська

  Контакти: адреса: 69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя