Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних та методологічних основ проектування загальносистемного програмного забезпечення (ЗПЗ) САПР призначеного для організації функціонування технічних засобів, планування та управління обчислювальним процесом розподілу наявних ресурсів в процесі вирішення задач автоматизованого проектування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні принципи проектування ЗПЗ САПР;
  • функції ЗПЗ САПР;
  • загальні принципи організації та функціонування операційних систем (ОС);
  • питання взаємного виключення і синхронізації, реалізацію процесів, алгоритми планування, управління пам'яттю та файлову систему ОС Linux.

вміти:

  • проводити аналіз діючих систем автоматизованого проектування, розробляти шляхи їх розвитку і підвищення ефективності;
  • використовувати можливості операційних систем для вирішення завдань на проектування, включаючи розширення функціональності шляхом інтеграції нових компонентів;
  • розробляти елементи системного програмного забезпечення;
  • оцінювати продуктивність систем автоматизованого проектування.
  • використовувати можливості операційної системи для вирішення простих завдань, включаючи розширення функціональності шляхом інтеграції нових компонентів.