Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання фундаментальних знань з конструювання та розроблення інтелектуально-орієнтованого програмного забезпечення на основі використання сучасних засобів програмування у різних прикладних галузях та практичне засвоєння отриманих знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • засоби високорівневого програмування мовою Python;
 • стандартні бібліотеки Python;
 • засоби роботи з базами даних у Python;
 • засоби виконання високопродуктивних математичних обчислень;
 • web-фреймворки для розроблення web-додатків у Python;
 • засоби інтелектуального аналізу XML-документів;
 • засоби роботи з природною мовою.

вміти:

 • володіти основами розроблення інтелектуально-орієнтованого програмного забезпечення;
 • застосовувати програмні засоби для розроблення інтелектуально-орієнтованого програмного забезпечення;
 • розробляти інтелектуальні web-додатки;
 • розробляти програмне забезпечення для інтелектуального аналізу XML-документів та природної мови.