Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни:

Вивчення сучасних теоретичних, методичних і алгоритмічних основ розробки мобільного програмного забезпечення для його використання під час розв'язання прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій у майбутній професійної діяльності.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

Мати уявлення:

 • про основні методи та способи розробки нових перспективних програмних продуктів для широкого кола задач;
 • про перспективи розвитку та використання сучасних мобільних пристроїв для обробки інформації в корпоративних інформаційно-аналітичних системах.

Знати:

 • основні можливості застосування мобільних пристроїв, методи пошуку та обробки інформації;
 • основи функціонування мобільних пристроїв та принципів їх взаємодії;
 • особливості додатків для мобільних пристроїв та етапи їх проектування; засоби розробки мобільних рішень;
 • основні операційні системи (платформи) для мобільних пристроїв і особливості їх функціонування.

Вміти:

 • розробляти додатки для мобільних пристроїв на розповсюджених мовах та технологіях програмування;
 • здійснювати аналіз можливостей сучасних інструментальних середовищ розробки програм для мобільних пристроїв та їх інсталяцію на ПК;
 • користуватися раніше складеними програмами і здійснювати супровід програм, вносити зміни в програму, виконувати відлагодження програм за допомогою інструментальних засобів;
 • встановлювати програмні продукти на мобільних пристроях.

Мати навички:

 • створення різноманітних архітектур програмного забезпечення, технологій створення додатків, які широко використовуються в сучасних мобільних платформах а також техніки їх відлагоджування.