Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння методів розробки офісних застосувань, підготовка студентів до ефективного використання сучасних програмних інструментаріїв для створення автоматизованих систем у подальшій професійній діяльності; надбання практичних навичок роботи з програмними засобами для побудови офісних застосувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • технологію взаємодії з COM об’єктами;
  • основи роботи с COM сервером Word;
  • ієрархію основних об’єктів Word, необхідних для розробки офісних застосувань;
  • основи роботи с COM сервером Excel;
  • основи мови XML;
  • особливості форматів Office Open XML;

вміти:

  •  
  • обирати програмні засоби для розробки офісних застосувань;
  • програмно оброблювати інформацію, подану у документах Word та Excel;
  • розробляти програмне забезпечення для обробки електронних документів формату Office Open XML.