Ви є тут

Головна

Запрошуємо взяти участь у відборі кандидатів на здобуття академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні студентів НУ «Запорізька політехніка», що навчаються за спеціальностями:

  • Фізична терапія, ерготерапія
  • Економіка
  • Архітектура та містобудування
  • Інженерія програмного забезпечення
  • Психологія

Кандидатом на призначення стипендії може бути студент, який своєю активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції Гідності.

Відбір кандидатів на призначення стипендій здійснюється за результатами першого семестрового контролю навчального року, що передує року їх призначення, з числа студентів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10 відсотків перших за рейтингом (або є першими в рейтингах, до яких входять не більше 10 здобувачів вищої освіти), згідно з яким у відповідному закладі вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії.

Кандидат на здобуття стипендії має надати наступні документи:

1. Супровідний лист з підписом керівника закладу вищої освіти.

2. Рішення (витяг з рішення) вищого органу студентського самоврядування (у разі необхідності – проведення інтернет-конференції). До нього додаються матеріали, що підтверджують активну громадську позицію студента, яка сприяє:

  • становленню демократичної та правової держави, розвитку у закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності;
  • усвідомленню студентами цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина;
  • утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших демократичних цінностей і свобод.

3. Мотиваційний лист із обов'язковим зазначенням номеру телефону здобувача.

4. Документи, що посвідчують особу (копії)

5. Витяг з рішення стипендіальної комісії, що підтверджує його право на призначення академічної стипендії.

6. Матеріали, що підтверджують успіхи та досягнення.

Стипендії виплачуються закладами вищої освіти щомісяця за місцем навчання стипендіата протягом навчального року, починаючи з 1 вересня, за умови підтвердження права кандидата на академічну стипендію за результатами другого семестрового контролю навчального року, що передує року її призначення:

  • студентам – за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на виплату академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Задля вчасної обробки та подачі документів від університету просимо кандидатів на здобуття академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні надати документи до 24 червня 2024 року включно.

У разі виникнення питань звертайтесь до профкому студентів університету (ауд.368-а, к.т. 073-224-42-35, 061-224-42-35, e-mail: pks.nuzp@gmail.com) або відповідних деканатів.