Ви є тут

Головна

Мета - вивчення теоретичних основ та практичних аспектів використання методологій реінжинірингу для впровадження корпоративних систем управління виробництвом.

Завдання - надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають при використанні сучасних систем управління бізнес-процесами на виробництві та ознайомити студентів з методами і моделями реінжинірингу; підготувати студента до ефективного використання сучасних засобів поліпшення та перепроектування технічних та бізнесових процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні поняття та визначення реінжинірингу;
  • методологію спрощення та удосконалення процесів та програм;
  • застосування реінжинірингу;

вміти:

  • обґрунтовувати й аналiзувати вибiр конкретного методу перепроектування при вирiшеннi вiдповiдних практичних задач;
  • використовувати сучаснi програмнi засоби для проектування та моделювання;
  • створювати проекти реінжинірингу технічних та бізнес процесів;
  • аналiзувати результати використання реінжинірингу для вирішення конкретних задач.