Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика та відбір» складена відповідно до освітньо-професійної програми бакалаврату спеціальності 016 «Спеціальна освіта».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення психолого-педагогічних взаємодій суб’єкту та об‘єкту навчання, що складаються під час педагогічно-психологічного процесу з особами, що потребують розвитку, навчання і виховання особистості в умовах обмежених можливостей життєдіяльності. загальнотеоретичними і методологічними засадами спеціальної психології та педагогіки.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика та відбір» базується на засадах інтеграції теоретичних та практичних знань з багатьох дисциплін: анатомія, фізіологія, патанатомія, патофізіологія, загальна психологія; експериментальна психологія; вікова психологія; соціальна психологія; педагогічна психологія; педагогіка; теорія навчання; теорія і методика виховання; соціальна педагогіка; педагогічні технології та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістовних модулів

 • Введення до психолого-педагогічної діагностики
 • Структура та завдання психолого-педагогічної комісії та відбір дітей у спеціальні логопедичні заклади

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з теоретичними основами психолого-педагогічної діагностики дітей та показати різні підходи та шляхи до вивчення дітей з різними відхиленнями у розвитку та навчити студентів теоретичним та практичним методам відбору дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні заклади
Завдання вивчення дисципліни

 1. Ознайомити студентів з основними фундаментальними принципами та методами відбору дітей у спеціальні заклади.
 2. Ознайомити студентів зі структурою та завданням психолого-педагогічної комісії та відбором дітей у спец заклади.
 3. Ознайомити студентів з принципами відбору дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні заклади.
 4. Навчити студентів методам та засобам відбору дітей даної категорії, оцінки їх психічного та фізіологічного здоров'я.
 5. Дати студентам базові положення відносно завдань, структури та методів роботи у психолого-педагогічній комісії.
 6. Сформувати навички діагностики індивідуально-психологічних характеристик дитини, розладів психічних пізнавальних процесів.
 7. Навчити студентів проведенню психодіагностичних методів дослідження, сформовані діагностичний психологічний інструментарій/
 8. Ознайомити студентів з сучасними напрямками роботи психологічної комісії, навчити студентів теоретичним та практичним методам відбору дітей з відхиленнями в психічному та фізичному розвитку в спеціальні дошкільні та шкільні заклади.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • Загальні засади формування психолого-педагогічної комісії;
 • Основні поняття, що використовуються при відборі та діагностиці дітей у спецзаклади;
 • Вікову динаміку формування особистості з відхиленнями у розвитку;
 • Характеристики діагностичних психологічних методик для проведення діагностики та відбору;
 • Основні ознаки порушень онтогенетичного розвитку дитини.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти:

 • Працювати з психологічною та педагогічною літературою, щодо питань відбору та діагностики дітей у спец заклади.
 • Визначити психологічні особливості дитини з відхиленнями у розвитку за допомогою психодіагностичного інструментарію.
 • Оформити матеріали на дитину з відхиленнями при діагностиці та відбору у спецзаклади
 • Консультувати батьків та дітей з питань проблем відбору у спецзаклади.