Ви є тут

Головна

У відповідності до протоколу засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти та науки України від 01 червня 2017 року, протокол №54/1, затверджений наказом Міністерства освіти та науки України від 02 червня 2017 року №113-л у Запорізькому національному технічному університеті на базі Електротехнічного факультету запроваджується освітня діяльність за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації, спеціальності 173 Авіоніка (освітня програма Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів). Запрошуємо абітурієнтів до вступу вже в цьому році.