Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання фундаментальних знань у галузі системного аналізу категорії ризику на підґрунті використання як вербального аналізу та якісних підходів, так і математичних методів і моделей, прийняття рішень та управління проектами на основі управління ризиками.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • суть управління ризиками;
  • методи та моделі, які використовуються для ідентифікації, аналізу та оцінювання ризиків;
  • принципи та способи управління ризиками проектів;
  • методи прийняття рішень, які використовуються під час прийняття ризик-орієнтованих рішень.

вміти:

  • вибирати стратегії для планування життєвого циклу системи, виходячи з управління ризиками;
  • вибирати та перетворювати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації;
  • визначати організаційну, економічну, технічну та операційну здійсненність проекту на основі оцінювання ризиків;
  • створювати та досліджувати математичні та програмні моделі обчислювальних й інформаційних процесів, пов’язаних з функціонуванням об’єктів професійної діяльності.