Ви є тут

Головна

Мета: надати теоретичні та практичні знання математичних основ криптографії, криптографічних перетворень інформації, криптоалгоритмів та криптопротоколів, оцінки їх криптостійкості та використання.
Завдання: отримання загальних знань з теоретичних та практичних знань математичних основ криптографії, криптографічних перетворень інформації, криптоалгоритмів та криптопротоколів, оцінки їх криптостійкості та використання, ознайомлення з сучасними криптосистемами; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні поняття, положення та алгоритми теорії чисел, основні алгебраїчні структури, елементи теорії складності, алгоритми розв’язання задач, пов'язаних із криптографією; загальні криптоперетворення, основні класи шифрів і типові криптографічні протоколи, системи шифрування з відкритим ключем, криптографічні стандарти, методи криптоаналізу.
вміти:
застосовувати стандартні криптографічні алгоритми та протоколи для захисту інформації, застосовувати типові методи криптографічного аналізу.
Викладач дисципліни: Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри Захисту інформації.
 
Список рекомендованих навчально-методичних робіт:
 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Прикладна криптологія” для студентів спеціальності 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і з дисципліни “Криптографія і стеганографія” для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" для всіх форм навчання. Частина 1 /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.І.Нікуліщев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 55 с.