Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни:

Вивчення базового устрою популярних мобільних платформ і можливостей, які надає дана платформа для розробки мобільних систем, одержання практичних навичок по створенню інтерфейсів користувача і сервісів у вигляді додатків для мобільних пристроїв, зокрема мобільних телефонів, GPS навігаторів та кишенькових персональних комп’ютерів.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

Мати уявлення:

  • про основні методи та способи розробки нових перспективних програмних продуктів для широкого кола задач;
  • про перспективи розвитку та використання сучасних мобільних пристроїв для обробки інформації в корпоративних інформаційно-аналітичних системах.

Знати:

  • основні можливості застосування мобільних пристроїв, методи пошуку та обробки інформації;
  • основи функціонування мобільних пристроїв та принципів їх взаємодії;
  • особливості додатків для мобільних пристроїв та етапи їх проектування; засоби розробки мобільних рішень;
  • основні операційні системи (платформи) для мобільних пристроїв і особливості їх функціонування.

Вміти:

  • розробляти додатки для мобільних пристроїв на розповсюджених мовах та технологіях програмування;
  • здійснювати аналіз можливостей сучасних інструментальних середовищ розробки програм для мобільних пристроїв та їх інсталяцію на ПК;
  • користуватися раніше складеними програмами і здійснювати супровід програм, вносити зміни в програму, виконувати відлагодження програм за допомогою інструментальних засобів;
  • встановлювати програмні продукти на мобільних пристроях.