Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни „Програмування інтернет-застосувань” є опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування інформаційних вузлів мережі Internet (WEB-сайтів).

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

Мати уявлення:

 • про структуру інформаційних сайтів, особливості їх реалізації, принципи розповсюдження інформації в інтернет.

Знати:

 • основні етапи створення програмного продукту;
 • методи та засоби тестування розробок;
 • способи ефективної реалізації WEB-інтерфейсу до баз даних;
 • протоколи обміну інфоромацією між клієнтськими браузерами та WEB серверами.

Вміти:

 • розробляти модель та структуру інформаційного вузла Internеt;
 • інтегрувати зовнішні дані, програмні продукти до інформаційного вузла Internet;
 • розробляти інтерактивні WEB-сторінки для локальних комп’ютерних мереж та мережі Internet в процесі підготовки довідково-рекламної інформації за допомогою програмних і технічних засобів;
 • використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори, технології розподілених застосувань;
 • використовувати сучасні засоби графічного моделювання та дизайну в умовах проектування WEB-сторінок та WEB-застосувань за допомогою мов сценаріїв, використовуючи технології розподілених застосувань для інтерактивної взаємодії користувача з WEB-сторінками.

Мати навички:

 • орієнтування та використання сучасних напрямків розвитку WEB технологій;
 • використання основних методів і засобів проектування програмного забезпечення WEB сайтів;
 • використання додаткових бібліотек та пакетів при програмуванні;