Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення та засвоєння методів та засобів професійної практики програмної інженерії в систематизованому вигляді для їх застосування на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • етапи планування програмного проекту;
 • методи визначення вимог до програмного забезпечення;
 • структуру та зміст договору у професійній сфері інженерії програмного забезпечення;
 • основні розділи та принципи складання технічного завдання;
 • проблеми, що виникають при роботі з замовником програмного забезпечення;
 • порядок реєстрації авторського права на комп’ютерну програму;
 • ліцензії відкритого програмного забезпечення.

вміти:

 • визначати вимоги до програмного забезпечення;
 • планувати процес розроблення програмних систем;
 • працювати із замовником програмного забезпечення, складати професійний договір, розробляти технічне завдання на створення програмного продукту;
 • застосовувати сучасні практики програмної інженерії в процесі розроблення програмного зебазпечення;
 • приймати етичні рішення при зіткненні з етичними дилемами;
 • виконувати підготовку документів для реєстрації авторського права на комп’ютерну програму.