Ви є тут

Головна

Мета є надання теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення питань, пов'язаних із повним циклом проектування та розробки клієнт-серверних додатків у глобальній мережі Інтернет з використання сучасних інструментальних засобів.

Завдання дисципліни полягає в наданні студентам знань щодо сучасних підходів до побудови клієнт-серверних Web-додатків, їхньої взаємодії з реляційними СУБД, основних понять забезпечення безпеки функціонування Web-додатків у відкритій мережі Інтернет, а також практичній підготовці студентів в розробці таких додатків .

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

  • технології розробки та проектування Web-додатків;
  • складові компоненти клієнтської та серверної частин Web-додатків;
  • архітектуру Web-додатків;
  • сучасні фреймворки для побудови Web-додатків;
  • основи безпеки та збереження конфіденційної інформації при створення елементів Web-додатків;
  • мову HTML; складові DHTML; способи створення каскадних таблиць стилів (CSS); об’єктну модель документа (DOM); методи створення JavaScript-сценаріїв в складі Web-сторінок; керування елементами сторінок на основі об’єктної моделі документа; організацію взаємодії з користувачем на основі подій; засоби бібліотеки jQuery для організації взаємодії JavaScript та HTML; мову програмування PHP; методи взаємодії веб-сценаріїв та СУБД, методи створення форм для відправки даних на сервер та реалізація сценаріїв, які обробляють отримані дані, мову запитів до баз даних MySQL; підхід к побудові інтерактивних інтерфейсів користувача з використанням технології Ajax; протоколи та формати обміну даними в мережі Інтернет та методи їхньої обробки;
  • методи та засоби відлагодження та тестування Web-додатків;
  • сучасні інструментальні засоби, що використовуються в розробці Web-додатків;

вміти:

  • проектувати та створювати складні Web-додатки.