Ви є тут

Головна

Мета: Ознайомити студентів з методами та засобами проектування та моделювання процесів розробки інформаційних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні основи об'єктно-орієнтованного аналізу та проектування інформаційних систем;
  • методи аналізу предметної області;
  • основи архітектурного аналізу інформаційних систем;
  • шаблони проектування інформаційних систем;
  • шаблони інтеграції інформаційних систем.

вміти:

  • виконувати аналіз предметної області та проектування інформаційних систем;
  • використовувати case-засоби проектування інформаційних систем.