Ви є тут

Головна

Мета - надання майбутньому фахівцю знань та навичок з використання шаблонів проектування при розробці програмного забезпечення з метою підвищення його внутрішньої якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • сучасні процеси проектування і розробки програмних продуктів;
  • теоретичні засади використання шаблонів проектування при розробці архітектури програмного продукту;
  • існуючі типи шаблонів проектування (GoF, GRASP, SOLID, MVC), випадки використання, їхні переваги та недоліки.

вміти:

  • застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання;
  • проектувати архітектуру системи з використанням шаблонів проектування.