Ви є тут

Головна » Студенту » Виховний відділ

Вихована робота в НУ «Запорізька політехніка»

     Система виховної роботи в Національному університеті «Запорізька полтіхеніка» будується таким чином, щоб освітня і виховна діяльність знаходились у тісному взаємозв’язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну. 

     Вагомий вплив на організацію виховної роботи  має оновлення змісту загальноосвітніх, соціально-гуманітарних дисциплін. Воно повинно бути підпорядковано меті формування в студентів: національної свідомості, патріотизму, правової і економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості,  що базується на надбаннях української та світової культури.

     Виховна робота, що проводиться в університеті за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість.

    Система національного виховання студентів у Національному університеті «Запорізька політехніка» складається з таких основних напрямків:

         • адаптація першокурсників;

         • розвиток студентського самоврядування;

         • патріотичне виховання;

         • естетичне виховання;

         • формування інтелектуального, професійного потенціалу студентів;

         • правоохоронна діяльність;

         • науково дослідна робота;

         • фізичне виховання;

         • інші напрямки роботи.