Ви є тут

Головна

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами та спеціальностями.

Запорізький національний технічний університет проводить ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами та спеціальностями з загальним обсягом 100 осіб на рік. Слід зазначити, що ЗНТУ має багаторічний досвід з навчання іноземних студентів.

Іноземні студенти навчаються у Запорізькому національному технічному університеті з 1973 року. За період з 1978 по 2011 р. ЗНТУ закінчили близько 1200 іноземних громадян з 72 країн світу. В 2010 році ЗНТУ випустив 17 фахівців з повною вищою освітою та 12 бакалаврів. Серед них - громадяни Йорданії, Тунісу, Росії, Китаю, Бангладеш. Два студенти отримали дипломи з відзнакою. 

У 2010-2011 навчальному році у ЗНТУ навчається 81 студент з 21 країни світу. З них 10 слухачів підготовчого відділення.

В останній час іноземні студенти виявляють зацікавленість як до технічних, так і до гуманітарних наук. Але перевага зберігається за технічними спеціальностями. Найбільша кількість іноземних студентів навчається на електротехнічному та машинобудівному факультеті. Виявляють іноземні студенти зацікавленість і до нових комп’ютерних спеціальностей.

Поява в структурі університету Інституту управління і права надало можливість розширити перелік спеціальностей, за якими надаються освітні послуги іноземним громадянам. Так сьогодні іноземні студенти опановують такі спеціальності як: «Управління персоналом і економіка праці», «Журналістика», «Фізичне виховання».

В цілому Запорізький національний технічний університет проводить підготовку за 49 спеціальностями технічного, економічного, гуманітарного напрямів. Тому продовження діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам є перспективним напрямом розвитку університету та сприятиме закріпленню провідних позицій університету на ринку освітніх послуг регіону.

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади.

З 1991 року в університеті функціонує підготовче відділення для іноземних громадян. Запорізький національний технічний університет також проводить ліцензування діяльності з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади з ліцензованим обсягом 75 осіб на рік. За роки підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ близько 300 слухачів отримали свідоцтва про закінчення підготовчого відділення. Запорізький національний технічний університет має матеріально технічну базу для мовної підготовки іноземних громадян, спеціалізовані обладнані аудиторії для вивчення російської (української) мови, досвідчений професорсько-викладацький склад. Продовження діяльності з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади дозволить університету і надалі випускати слухачів підготовчого відділення та якісно формувати склад майбутніх іноземних студентів нашого університету та Запорізької області в цілому.

Начальник відділу
Міжнародних зв'язків та роботи з іноземними студентами
Дмитро Плинокос