Ви є тут

Головна

 

Кафедра управління фізичною культурою та спортом була створена 21 травня 2007 року.  Відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів готує бакалаврів фізичного виховання  і спорту, тренерів з обраного виду спорту; викладачів фізичного виховання, керівників  фізичної культури  і спорту; магістрів фізичного виховання  і спорту, викладачів вищих навчальних закладів.

На кафедрі викладається 58 навчальних дисципліни, серед яких є фундаментальні («Теорія та методика фізичного виховання», «Педагогічні дослідження у фізичному вихованні та спорті», «Біомеханіка», «Психологія управління фізичною культурою та спортом», «Теорія спортивного тренування», «Управління фізичною культурою та спортом» та інші), і прикладні («Плавання з методикою викладання», «Легка атлетика з методикою викладання», «Гімнастика з методикою викладання», «Спортивні ігри з методикою викладання», «Туризм з методикою викладання», «Інформаційні технології фізичної культури та спорту», «Технології підвищення спортивної майстерності» та інші).

Для підготовки фахівців кафедрою розроблені навчальні дисципліни, що забезпечують готовність випускників не тільки бути кваліфікованим спеціалістом з фізичного виховання і спорту, але й планувати та керувати роботою фізкультурно-спортивних організацій  («Управління фізичною культурою та спортом», «Рекламна діяльність у фізичній культурі та спорті», «Маркетинг спортивно-оздоровчої діяльності», «Економіка фізичної культури та спорту», «Програмування спортивного тренування», «Організація управління спортивними спорудами», «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Спортивний менеджмент» тощо). Для відповідної підготовки магістрів до педагогічної та наукової діяльності кафедрою розроблено навчальні курси «Основи наукових досліджень», «Педагогічна антропологія», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання спортивних дисциплін у ВНЗ», «Фізичне виховання у ВНЗ».

Щорічно професорсько-викладацьким складом кафедр проводиться модернізація навчальних планів, програм та навчально-методичних комплексів відповідно до вимог МОНМСУ. Серед викладачів кафедри чотири Заслужених тренера України, три Майстри спорту міжнародного класу, вісім Майстрів спорту, два судді міжнародної категорії.

За період з  2008 р професорсько-викладацьким складом підготовано і видано 163 статті, 53 методичні розробки, 13 навчальних посібників, 6 монографій та 7 навчальних посібників які мають Гриф МОНМСУ. Розроблено та впроваджено у навчальний процес 7 навчальних програм з використанням комп’ютерних технологій.

Кафедра управління фізичною культурою та спортом має тісні зв’язки та співробітництво з:

  • Національним університетом фізичного виховання і спорту України (Київ);
  • Інститутом фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова (Київ);
  • Інститутом фізичного виховання і спорту ЛНУ імені Тараса Шевченка (Луганськ);
  • Львівським державним університетом фізичної культури;
  • Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і спорту;
  • Харківською державною академією фізичної культури.

Крім того на протязі 5 років здійснюється плідна співпраця з загальноосвітніми школами, спортивними клубами та товариствами, школами вищої спортивної майстерності,  спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву тощо.

 

Навчальна лабораторія «Інноваційних технологій фізичного виховання  і спорту». Метою діяльності лабораторії є розробка і впровадження інноваційних технологій в діяльність освітніх установ, створення науково-методичної бази для вдосконалення професійних компетенцій майбутніх фахівців галузі «фізичне виховання, спорт та здоров’я людини».

Створення умов для виконання навчально-лабораторних робіт семестрових, річних атестацій згідно навчальних планів і програм дисциплін, що обслуговуються даною лабораторією.

Наукова робота лабораторії також ставить за мету впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес ЗНТУ.

Інтеграцію наукового, педагогічного і виробничого потенціалів колективу факультету для високоякісної підготовки фахівців в сфері фізичної культури та спорту здатних здійснювати виробничу і підприємницьку діяльність в ринкових умовах господарювання на підприємствах, організаціях, фірмах різних за потужністю, структурною побудовою та формами власності, вирішуючи основні завдання їх функціонування:

  • формування ринку фізкультурно-спортивних послуг;
  • розробка методології і оцінка ефективності занять  фізичною культурою та спортом;
  • розвиток та удосконалення інфраструктури фізкультурно-спортивних центрів;
  • надання основних та додаткових фізкультурно-спортивних послуг тощо.

Створення програм загального розвитку та правової системи забезпечення фізкультурно-спортивного руху, які включають в себе широку гаму питань, визначень і напрямів; навчальні, тренінгові, курсові програми, послуги закладів фізичної культури, спорту, фітнесу, побуту, тощо.

Організація і впровадження молодіжного руху за здоровий спосіб життя та профілактики захворювань методами фізичної культури і спорту, насамперед, серед студентів інституту та інших навчальних закладів, проведення роз'яснювальної роботи серед дітей-сиріт, підлітків, молоді, інвалідів та малозабезпечених.

 

Співпраця з Запорізьким обласним лікарським фізкультурним диспансером, Запорізької обласною клінічною лікарнею, Запорізькою обласною дитячою лікарнею, 6-ю міською лікарнею, санаторієм-профілакторієм ЗНТУ, санаторієм-профілакторієм ЗНУ, ПФК «Металург»,  Комунальним закладом «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності», Спортивним футбольним клубом «Динамо», Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з плавання та стрибків у воду «Мотор Січ», Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою  олімпійського резерву «Металург», Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою  олімпійського резерву з важкої атлетики «Спартак», Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського резерву з боротьби вільної та дзюдо.