Ви є тут

Головна

Кафедра механіки ЗНТУ є однією з найстаріших в університеті споріднених кафедр ще за часів заснування Олександрівського механіко-технічного училища на початку ХХ століття.

Викладання механіки в училищі почалося в 1903-1904 навчальному році, а першим її викладачем був Грудинський Федір Федорович. Серед інших викладачів того часу були Роговський А.Г., Ляховський О.І. В період революційної нестабільності викладання механіки відбувалося в обмеженому обсязі.

18 листопада 1920 р. Олександрівське училище було реорганізоване в Індустріальний технікум, у якому викладали теоретичну механіку, практичну та теплову механіку, опір матеріалів і графостатику. В цей період механіку та опір матеріалів викладали Діденко О.Г., Солдатов С.А., Пахучий А.А., Ветчінкін В., Яксон В.А., Олійниченко П.В., Унгер Л.А.

11 липня 1930 р. технікум був реорганізований в Інститут сільськогосподарського машинобудування. Серед викладачів механіки та опору матеріалів у 1930-ті роки були доценти Кореняко, Кособрюхов, Пиковський (1930-1932 рр.), зав. кафедри «Опір матеріалів та деталі машин» в.о. професора Гурвич Олександр Іоселевич (1932-1941 рр.). Під керівництвом Гурвича О.І. кафедра проводила наукові дослідження за тематикою оборонної промисловості. Перед війною, навесні 1941 р., опір матеріалів викладали ст. викладач Плескач М.В., асистент Руднєв Е.А., теоретичну механіку доцент Соляник В.Ф., ст. викладачі Мартиненко В.В., Колесніков Б.І.

З серпня 1941 р. по жовтень 1944 р. інститут знаходився у м.Барнаул Алтайського краю.

У 1944-1962 рр. кафедру «Опір матеріалів» Запорізького автомеханічного інституту очолював к.т.н., доцент Ованесов Георгій Авакумович. Разом з ним працювали викладачі: Квак С.Ф., Волкова Л.Л., Чеботарьов В.А., Чапка А.М. Колективом кафедри проводилася науково-дослідна робота з рядом підприємств, в тому числі «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Амурсталь», «Комунар» та ін.

У 1957 р. з двох кафедр: «Теорія механізмів і машин та деталі машин» і «Опір матеріалів та теоретична механіка» було організовано три кафедри: «Деталі машин і підйомно-транспортні машини», «Опір матеріалів», «Теоретична механіка та теорія механізмів і машин». З цього часу викладання споріднених дисциплін: опір матеріалів, прикладна механіка, теоретична та технічна механіка, відбувалося на різних кафедрах.

В квітні 1962 р. завідувачем кафедри «Опір матеріалів» Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря був призначений д.т.н., професор Абрамов Віктор Валеріанович, який очолював її 32 роки. Під керівництвом Віктора Валеріановича на кафедрі було відкрито аспірантуру і продовжено науково-дослідну роботу.

Розроблений проф. Абрамовим В.В. метод проектування термозрівноваженних виливниць був вперше випробуваний на заводі «Запоріжсталь» і разом з Донецьким науково-дослідним інститутом чорної металургії (ДонНДІЧМ) впроваджений на металургійних комбінатах: Донецькому, Єнакіївському, Жданівському (Маріупольському), Карагандинському, Магнітогорському.

Кафедра «Опір матеріалів» була однією з провідних загальноінженерних кафедр. У 1976 р. на базі кафедри було проведено Всесоюзну конференцію з обміну досвідом в організації навчально-методичної і наукової роботи.

Протягом цього періоду на кафедрі працювали викладачі: доценти Киреєв А.О., Чеботарьов В.А., Борисенко І.Г., Кічаєв Ю.П., Чернов В.І., Іванченко О.М., Тонконог А.В., Сімков О.І., Бардзіловський В.П., Кубіков І.Ф., Будник А.О., Ованесова Ж.Г., Кудін В.Т.; ст. викладач Квак С.Ф., асистенти Бедратий А.М., Ключиков Є.О., Гулін С.О., Рудич А.М., Івахнін В.І., Борисов В.Б., Тетерін Г.В., Громовий Г.П.

З 1994 до 2002 р. кафедру «Опір матеріалів» очолював к.т.н., доцент Шевченко Володимир Григорович.

Кафедру «Теорія механізмів і машин та теоретична механіка» (ТММ і ТМ) очолив у 1957 р. к.т.н., доцент Кічаєв Петро Матвійович, який працював до 1971 р.

З початку 1980-х рр.. кафедра була опорною з теоретичної і прикладної механіки для вузів Запорізької та Дніпропетровської областей, а з 1988 р. вона стає опорною з теорії механізмів і машин для вузів Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та Республіки Крим.

В різні роки кафедру ТММ і ТМ очолювали: доц. Івахнін І.Й. (1971-1977 рр.), доц. Мацейчик В.І. (1977-1980 рр.), доц. Саксонов С.Г. (1980-1984 рр.), д.т.н., проф. Ройтман А.Б.(1984-1994 рр.), доц. Громовий Г.П. (1994-1996 рр.), доц. Штанько П.К. (1996-2002 рр.).

У 1960-1990 рр. на кафедрі також працювали: Асатурян А.Ш., Бардзіловський В.П., Борисова С.М., Вітер О.Ю., Воробйова Л.П., Гармаш М.Т., Гусаров В.І., Іщенко О.В., Коляда О.Ф., Корольов В.В., Кузьменко І.І., Куляба І.В., Ленкова Л.І., Лутова О.Д., Малюгіна К.С., Ніколаєв Б.В., Ованесова Ж.Г., Однорал Л.Г., Павлюк М.Ф., Путятін В.В., Сиротенко Ю.П.

У 2002 р. відбулося об'єднання двох кафедр «Опір матеріалів» та «теоретична механіка і теорія механізмів та машин». Таким чином, утворилася кафедра «Механіка», яку очолює к.т.н., доцент Шевченко В.Г.

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Особлива увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас на базі сучасних процесорів. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів і механіки. Цією роботою разом з викладацьким складом опікується навчально-допоміжний персонал кафедри зав. лабораторії Мазіна О.В., ст. лаборанти Вінецький В.В., Чередниченко А.А., Кот Г.А.

На кафедрі викладаються дисципліни: опір матеріалів, теоретична механіка, технічна механіка, прикладна механіка, механіка. Навчальний процес ведуть: доценти Будник А.О., Кудін В.Т., Фурсіна А.Д., Трескунов Б.О., Коляда О.Ф., Штанько П.К., Кузьменко І.І., Рягін С.Л., Овчинников О.В., Пожуєв А.В., ст. викладачі Борисова С.М., Куляба І.В., Вітер О.Ю., Лутова О.Д., асистенти Омельченко О.С., Попович О.Г.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

Основним напрямом наукової роботи кафедри є аналітичне та експериментальне дослідження елементів конструкцій при механічних та температурних навантаженнях. Ця робота кафедри орієнтована на вирішення важливих проблем відновлення і зміцнення поверхонь деталей за допомогою газо-термічних покриттів. Проводяться дослідження впливу складу покриттів на фізико-механічні характеристики і працездатність різних деталей механізмів та машин. У плані наукової діяльності кафедри останнього часу слід зазначити велику наукову роботу, яку проводив д.т.н., доцент Колотілкін О.Б. Він започаткував новий матеріалознавчий напрямок дослідження, що пов'язаний з вивченням особливостей титанових сплавів, а саме з вивченням проблем наноструктурованих матеріалів. При кафедрі створений науково-дослідний центр «Титан Запоріжжя», що поєднує й координує зусилля вчених і виробничників спрямовані на дослідження, розробку й впровадження нових матеріалів на основі титана, а також технологічних процесів їх одержання, обробки й виготовлення з них різних деталей.

Співробітники кафедри виконують значний обсяг господарчо-договірних та держбюджетних дослідних робіт за темами:

  • «Розробка та дослідження титанових сплавів у наноструктурованому стані для авіаційної техніки»;
  • «Оптимізація зон і технології ремонту зварюванням робочих лопаток вентилятора з урахуванням технологічних параметрів і механічних характеристик сплаву ВТЗ-1»;
  • «Розробка комплексної системи діагностики опору руйнуванню матеріалів в умовах в'язких агресивних середовищ»;
  • «Розробка технології ремонту зварної робочої лопатки вентилятора із забезпеченням оптимальних характеристик міцності в зоні шва» та інші.

За результатами науково-дослідних робіт опубліковано більше 400 наукових статей, отримано 50 авторських свідоцтв та патентів, видано більше 10 монографій, книг та посібників.

Колективом кафедри проводиться активна робота по розробці нових методичних матеріалів, удосконаленню контролю знань студентів згідно вимог кредитно-модульної системи.