Ви є тут

Головна

Для вступу на 2017/2018 навчальний рік на І курс на базі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) необхідно мати сертифікати ЗНО:
 
•      192 «Будівництво та цивільна інженерія»(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )
1)    Українська мова та література
2)    Математика
3)    Географія або фізика
 
•      073 «Менеджмент»(освітня програма Менеджмент в будівництві)
1)    Українська мова та література
2)    Історія України
3)    Географія або іноземна мова
 
Для вступу на 2017/2018 навчальний рік на базі молодшого спеціаліста вступний екзамен :
 
•      192 «Будівництво та цивільна інженерія»(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )
1)    Технологія конструкційних матеріалів
 
•      073 «Менеджмент»(освітня програма Менеджмент в будівництві)
1)    Технологія конструкційних матеріалів
 
При вступі до ЗНТУ абітурієнти подають такі документи:
 
•     документ, що посвідчує особу;
•     військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
•     документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,
       і додаток до нього;
•     сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
•     документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування
       за співбесідою, зарахування за особливими умовами вступу;
•     чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Конкурсний відбір здійснюється на денну форму навчання до 01 серпня.
 
Виконання вимог до зарахування при вступі за ступенем «бакалавр» на місця за державним замовленням:
•     на основі повної загальної середньої освіти до 12-00 години 05 серпня;
•     на основі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до 03 серпня.
 
Зарахування на денну форму навчання проводиться до 07 серпня – на держбюджетні місця та до 30 вересня за контрактом. 
 
 
Адреса університету:  69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Сайт: www.zntu.edu.ua
Приймальна комісія: ауд. 2.2 (VІІ корпус, 2 поверх); тел. – 764-24-63, 769-82-26. Сайт: www.pk.zntu.edu.ua
Підготовчі курси: вул. Гоголя, 64, ауд. 208 ( IІ корпус, 2 поверх); тел.- 764-24-46