Ви є тут

Головна

На Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за окремими спеціальностями НУ «Запорізька політехніка» гідно представили студенти кафедри електропривода і автоматизації промислових установок (ЕПА), що навчаються за освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

І місце за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» виборов Микола Олєйніков (студ. гр. Е-319м) з науковою роботою на тему «Система автоматичного керування двомасовим позиційним електроприводом» (наукові керівники – к.т.н., доц. кафедри ЕПА Назарова Олена Сергіївна, к.т.н., доц. кафедри ЕПА Осадчий Володимир Володимирович)

ІІ місце за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» посів Андрій Шулєв (студ. гр. Е-327сп) з науковою роботою на тему «Автоматизація системи керування кроковими електроприводами подачі станини портального типу» (науковий керівник – к.т.н., декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович)

  

 

Згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 25.02.2020 № 22.1 / 10-531 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) у 2019/2020 навчальному році було проведено Міжнародний конкурс студентських наукових робіт.

Співорганізаторами Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Метою конкурсу є активізація процесів інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв'язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

У конкурсі за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» взяли участь студенти з України, Польщі, Китаю, Ірану, Грузії. На підсумковій конференції виступили з науковими онлайн-доповідями у вигляді PowerPoint презентацій 52 студенти з 18 закладів вищої освіти:

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=2008

У конкурсі за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» взяли участь студенти з України, Чехії, Грузії, Словаччини, Польщі, Іраку, Казахстану, Франції. На підсумковій конференції виступили з науковими онлайн-доповідями 23 студента із 16 закладів вищої освіти. На конкурс надійшло 49 наукових робіт 67 авторів з 8 країн світу з 19 закладів вищої освіти:

http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=2007

Вітаємо авторів і наукових керівників з відмінними результатом!

Бажаємо подальших успіхів у освіті та науці!

Олена Назарова,
кафедра електропривода і автоматизації
промислових установок