Ви є тут

Головна

Прізвище: Тришин

Ім'я: Павло

По батькові: Романович

 

Посада: старший викладач

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: к. т. н

Вчене звання: 

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-3301-5124

Обліковий запис науковця (Scopus): 57209253191

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):HDM-3430-2022

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=-4h_iM8AAAAJ&hl=uk

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2017, спеціальність за дипломом - «Технологія машинобудування», кваліфікація за дипломом – «Інженер-механік, викладач університетів та вищих навчальних закладів»

Дисертації:

Кандидатська дисертація: «Удосконалення фінішного оброблення каналу кутових хвилеводів за допомогою полірування полімерно-абразивними щітковими інструментами», НТУ «ХПІ», 2022 р.

Наукові інтереси: фінішне оброблення складнопрофільних деталей.

 

Дисципліни, які викладає:

- Процеси мехобробки та їх еволюція;

- Технологічна оснастка;

- Технологія машинобудування;

Основні наукові роботи (публікації):

1.    Гончар Н. В., Тришин П. Р. Комплексная оценка факторов, влияющих на размерный износ дисковых щеточных полимерно-абразивных инструментов. Вестник двигателестроения. 2019. №1. С. 89–95.

2.    Тришин П. Р., Гончар Н. В., Терещенко К. О. Автоматизація фінішного оброблення прямокутних кутових хвилеводів S-діапазону. Авіаційно-космічна техніка і технологія. 2020. №6 (166). C. 45–53.

3.    Honchar N., Kondratiuk E., Stepanov D., Tryshyn P., et. al. Estimation of temperature levels in the area of polishing with polymer-abrasive brushes. Advances in design, simulation and manufacturing IIDSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2019. №2. P. 95–103. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_10.

4.    Tryshyn P., Honchar N., Kondratiuk E., Stepanov D. Development of technological restrictions when operating disc polymer-abrasive brushes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 6, No 1(108). P. 27–33. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212820.

5.    Honchar N., Tryshyn P., Stepanov D., Khavkina O. Effect of Abrasive Finishing on the Electrical Parameters of S-band Rectangular Waveguides. Advances in design, simulation and manufacturing IVDSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021. №2. P. 395–404. DOI: https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-77719-7_39.

6.    Пристрій для дослідження волокон щіткових інструментів на термомеханічну втомленість : пат. 146708 Україна : МПК G01N 3/00. №u202007083; заявл. 05.11.20; опубл. 10.03.21, Бюл. № 10. 5 с.

7.    Дядя С. И., Тришин П. Р. Оценка интенсивности износа волокон полимерно-абразивных щеток. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01–03 лист. 2017 р.). Чернігів, 2017. С. 171–173.

8.    Гончар Н. В., Тришин П. Р., Кудрицкая И. А. Силовые исследования при обработке полимерно-абразивными щетками в различных тепловых условиях. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01–03 лист. 2017 р.). Чернігів, 2017. С. 173–174.

9.    Тришин П. Р. Влияние режимов обработки на износ дисковой полимерно-абразивной щетки. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10–12 травня 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 98–100.

10.     Тришин П. Р., Мерлікова Ю. Р., Федоренко О. С. Оцінка впливу фізичних і механічних властивостей оброблювального матеріалу на зношення полімерно-абразивної щітки. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 31 жовт. – 2 лист. 2018 р.). Краматорськ, 2018. С. 184–185.

11.     Мерлікова Ю. Р., Кудрицька І. О., Тришин П. Р. Оцінка розмірного зношення полімерно-абразивних щіток. XI Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского : материалы междунар. науч.-техн. конф. (г. Приморск, 14–17 мая 2018 г.). Запорожье: АО «Мотор Сич». 2018. С.176–178.

12.     Тришин П. Р. Проблемы отделочной обработки внутреннего канала алюминиевых волноводов в местах сварки (пайки). Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 14–16 трав. 2019 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2019. Т. 1. С. 88–89.

13.     Tryshyn P. R., Honchar N. V., Semeryuk T. N., Tereshchenko K. A. Research of quality of a current conductive surface of aluminum waveguides at polishing with various methods. Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience : international scientific and practical conference (Wloclawck, 27–28 September 2019). Wloclawck, 2019. Р. 140–143.

14.     Гончар Н. В., Тришин П. Р. Влияние полученной неоднородной шероховатости при полировании канала прямоугольного волновода на его электропараметры. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2020) : матеріали тез доповідей X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 29–30 квітня 2020 р.). Чернігів, 2020. Т. 1. С. 131–132.

15.     Тришин П. Р., Гончар Н. В. Вплив наклепу при фінішній обробці на електропровідність робочого шару каналу хвилеводів. Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 20-й Междунар. науч.-тех. конф. (г. Киев, 01–05 июня 2020 г.). Киев, 2020. С. 123–124.

16.     Tryshyn, P. R., Honchar N. V., Lahovskyi, O. V. Simulation of processing with abrasive substance of angular rectangular waveguide channel. Science, engineering and technology: current issues and research : international scientific and practical conference (Prague, 12–13 March 2021). Prague, 2021. Р. 103–106.

17.      Тришин П.Р., Гончар Н.В., Лаговський О.В. Дослідження циклічної довговічності щіткових дискових полімерно-абразивних інструментів. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021) : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.). Чернігів, 2021. С. 124.

 

Відзнаки та нагороди:

 

  Рік початку діяльності в університеті: 2020 

  Мови спілкування: українська

  Контакти:

  адреса: м. Запоріжжя вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет): 506А
  тел.: +380(61)7698509
  e-mail: trishin87@gmail.com
  URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}