Ви є тут

Головна

Прізвище: Паромова

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олександрівна

 

Посада: старший викладач

 

Освіта: вища

Запорізький машинобудівний інститут, Факультет електронної техніки, рік закінчення – 1974, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Радіотехніка», кваліфікація за дипломом - «Радіоінженер».

Наукові інтереси:

Бази даних, організація навчального процесу в ВНЗ.

Дисципліни, які викладає:

Організація функціонування комп’ютерів, Організація баз даних.

Основні наукові роботи:

1.            Паромова Т.О. «Вимоги до сучасного методичного забезпечення підвищення якості знань спеціалістів з економічних спеціальностей»/ Паромова Т.О., Сіняева Л.В., Луценко Н.В., Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету(економічні науки) -№3(23) – 2013 с.190-193

2.            Паромова Т.А.«Реализация концепции "обучение в течение жизни" для специалистов промышленных предприятий» /Паромова Т.А., Луценко Н.В// “INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” QARSHI MUHANDISLIK - IQTISODIYOT INSTITUTI (Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан) 3(7)- 2012. – с.9-13

3.             Шкарупило В.В. Концептуальная модель процесса автоматизированного синтеза композитных веб-сервисов / В.В. Шкарупило, Р.К. Кудерметов, Т.А. Паромова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – № 15 (203). – С. 231–238.

4.            Тягунова М.Ю., Кудерметов Р.К., Тягунов Д.В., Паромова Т.А. Результаты работы гибридного метода при параллельной реализации // Науковий вiсник Чернiвецького національного унiверситету. Комп’ютернi системи та компоненти. – Випуск 4. – Т. 2. – 2011. – с. 65-68.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

1.            Паромова Т.А «Вимоги до сучасного методичного забезпечення підвищення якості знань спеціалістів»/ Паромова Т.А., Луценко Н.В., Синяева Л.В., Материалы VIII международной научно-практической конференции «Наука и технология - шаг в будущее», секция «Экономические науки», , 27.02.2014 – 05.03.2014 г,  Прага: Издательский дом «Образование и наука», 2014

2.            Паромова Т.А., Автоматизация оценки банковских рисков/ Паромова Т.А., Булат О.Р., Материалы VIII международной научно-практической конференции «Наука и технология - шаг в будущее», секция «Экономические науки», , 27.02.2012 – 05.03.2012 г,  Прага: Издательский дом «Образование и наука», 2012

3.            Паромова Т.А. Луценко Н.В. Влияние параметров аппаратного обеспечения распределенной системы на время выполнения запросов, Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 12-16 квітня 2010р. / Відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ , 2010

4.            Паромова Т.А.,Черепинский В.Д. Сравнение скорости работы хранилищ данных в реляционной СУБД , Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 12-16 квітня 2010р. / Відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ , 2010

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди: Заслужений вчитель України.

Рік початку діяльності в університеті: 2000.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53в