Ви є тут

Головна

Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавра галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».