Ви є тут

Головна

Узагальнений об’єкт діяльності (для освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)
Областю професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту є фізична культура, спорт, включаючи дитячо-юнацький спорт, масовий спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спортивно-оздоровчий туризм, рухова рекреація і реабілітація, діяльність по оздоровленню населення засобами фізичної культури і спорту.
Об’єкти професійної діяльності бакалавра фізичного виховання та спорту, менеджера фізичного виховання та спорту – освітні заклади, фізкультурно-спортивні служби різних відомчих підпорядковувань, спортивно-оздоровчі клуби, центри реабілітації, ДСШ - дитячі спортивні школи і ДЮСШ - дитячо-юнацькі спортивні школи, Вищи школи спортивної майстерності.
Професійне призначення і умови використання
Професійна діяльність фахівця з фізичної культури і спорту спрямована на вивчення й удосконалювання (до максимально можливого для даного індивіда) фізичних, психічних і функціональних можливостей людини, на розробку і твердження принципів активного і здорового способу життя, їхню практичну реалізацію засобами фізичної культури і спорту, на формування особистості, її прилучення до загальнолюдських цінностей, цінностям фізичної культури і спорту.
За своїм професійним призначенням фахівець фізичної культури та спорту, зосереджує зусилля на формування, збереження, зміцнення, відтворення і передачі по спадковості здоров'я, забезпеченні ефективної організації фізкультурно оздоровчої та спортивної діяльності..
Фахівець з фізичної культури і спорту підготовлений:
- до педагогічної і тренерської діяльності у всіх типах освітніх установ, в організаціях, на підприємствах різної форми власності, у збірних командах по видах спорту, включаючи збірні команди України;
- до управлінської діяльності в сфері фізичної культури і спорту на місцевому та регіональному рівнях;
- до виконання рекреаційних і реабілітаційних задач засобами фізичної культури і спорту у фізкультурно-спортивних, спортивно-видовищних, туристських, лікувальних, реабілітаційних і профілактичних установах будь-якої форми власності.
Фахівець фізичного виховання і спорту це фахівець підготовлений до практичної роботи в установах і закладах Міністерства освіти і Державного комітету з фізичної культури та спорту України. Залежно від профілю й спеціалізації може вести роботу в установах і закладах народної освіти (викладач фізичного виховання, інструктор-методист фізичного виховання та спорту, методист з фізичного виховання дітей дошкільних закладів, керівник секції спортивного напряму, заступник начальника навчально-тренувального центру,  заступник завідувача спортивної споруди , тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) ), займати методично-адміністративні посади в місцевих керівних органах і Міністерстві освіти і науки України з питань фізичного виховання та спорту, охорони здоров'я, та адміністративні посади у структурних підрозділах Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму.
За період навчання він вивчає теоретичний і практичний курс дисциплін, визначених навчальним планом, проходить практику педагогічної діяльності в установах та закладах освіти, в фізкультурних та спортивних закладах. Теоретичні та практичні заняття закріплюються під час тренувань за курсом СПВ ( спортивно - педагогічне вдосконалення), самостійним написанням студентських науково-дослідних робіт. Бакалавр фізичного виховання та спорту може займати педагогічно-адміністративні посади в установах та закладах народної освіти та закладах, підпорядкованих Державному комітету з фізичної культури і спорту України, методично-адміністративні посади в місцевих керівних органах, викладацькі та адміністративні посади у навчальних закладах.