Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення та практичне засвоєння фундаментальних знань в галузі програмування та алгоритмізації процесів шляхом виконання наступних завдань:

 • отримати базові знання в галузі програмування;
 • вивчити основні поняття, необхідні для конструювання алгоритмів та програм;
 • вивчити основні принципи організації програм мовами програмування С та С++;
 • придбати навички та досвід зі створення елементарних програм мовами програмування С та С++.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні типи даних;
 • основні конструкції структурного програмування;
 • фундаментальні структури даних;
 • алгоритми сортування;
 • метод рекурсії;
 • основи введення та виведення даних.

вміти:

 • володіти основами конструювання програмного забезпечення.