Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни.
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи нозології” є знайомство студентів з морфологічними ознаками і вузловими механізмами патологічних  процесів найбільш поширених захворювань, для вироблення у них розуміння закономірності течії і клінічних проявів хвороб, розкрити причини, механізми функціонування систем життєзабезпечення в нормі і патології, їх взаємозв'язок і взаємозабезпечення.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи нозології” є розкриття ряду важливих загальних біологічних закономірностей, таких як стереотипні реакції, які складають основу гомеостазу. Різні поєднання стереотипних реакцій на рівні внутріклітинних структур, клітин, тканин і органів в умовах патології складають специфіку загальних патологічних процесів, а на рівні системи всього організму - картину хвороби. Відповідні реакції організму на дію подразника в межах параметрів гомеостазу вважаються фізіологічними (нормальними). Якщо ж у відповідь на дію подразника порушуються структурно – функціональні основи гомеостазу, ті ж самі реакції стають патологічними. Це пояснює подвійне значення захисних реакцій. Явище гетерогенності створює життєвий резерв організму. Зникнення гетерогенності структур клітин і тканин є поганою прогностичною ознакою, що вказує на виснаження резервних можливостей організму. Знання загальнобіологічних закономірностей дозволяє правильно зрозуміти хворобу, оцінити стан хворого і проводити цілеспрямовану профілактику та реабілітацію хворих.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

 • що таке здоров'я  і хвороба;
 • причини і умови виникнення хвороб  і патологічних процесів;
 • закономірності розвитку, протікання і результату хвороб, механізми розвитку конкретної хвороби, патологічного процесу або стану;
 • морфогенез хвороби, - що дозволить визначити її суть, стадію, оборотність і безповоротність порушень життєдіяльності. Розкрити морфологічну основу пристосовних і компенсаторних процесів при хворобі, оцінити ефективність терапії;
 • критерії хвороби, форми, стадії, результати хвороб.

вміти :

 • оцінити порушення загальнобіологічних закономірностей, таких як постійність внутрішнього середовища явища гетерогенності;
 • відрізнити патологічний процес від хвороби;
 • оцінити патологічну реакцію (на відміну від фізіологічної);
 • оцінити патологічний стан;
 • відрізнити причину захворювання (етіологію) від механізмів розвитку хвороб (патогенез), їх взаємозв'язок;
 • уміти оцінити „порочний круг” в патогенезі хвороби.