Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – навчити студентів сучасним методам проектування в CAD системах (КОМПАС – График V14, SolidWorks).

 

 

Студенти повинні знати:

  • Основні поняття теорії конструювання, стадії, правила і етапи процесу конструювання, нормативну базу конструювання, комплектність конструкторської документації систем управління, основні властивості та технологічні прийоми обробки матеріалів, які використовуються при виготовленні елементів конструкцій систем управління.
  • Класифікацію систем автоматизованого проектування (САПР).
  • Методи проектування, що реалізовані в сучасних CAD системах.
  • Принципи роботи в CAD системах для розробки інженерних проектів.
  • Послідовність роботи в двовимірних та тривимірних CAD системах.

Студенти повинні вміти:

  • Аналізувати поставлене завдання по розробці конструкції;
  • прийняти оптимальні рішення щодо її реалізації з урахуванням вимог технології виготовлення і збірки, експлуатації, ергономіки, надійності, довговічності та інших показників, що характеризують якість розробки системи управління.
  • На задовільному (початковому) рівні користуватися CAD системами «КОМПАС – График V14», «SolidWorks» при проектуванні.