Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з основ роботи з персональним комп'ютером, набуття практичних навичок використання прикладного програмного забезпечення, формування у студентів знань, навиків та умінь, які дозволять їм використовувати  комп’ютерну техніку при вивченні всіх дисциплін навчального плану.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • призначення, принцип дії та основні пристрої сучасних ПК;
 • принципи та технічні засоби зберігання, обробки і передачі інформації в ПК і комп'ютерних мережах;
 • призначення і склад програмного забезпечення ПК;
 • основні етапи рішення задач на ПК;
 • модулі та основні команди MS DOS;
 • можливості, принципи побудови та правила використання найбільш поширених пакетів прикладних програм загального призначення (текстові та графічні редактори, електронні таблиці, системи управління базами даних) і комп'ютерної математики.

вміти:

 • працювати у середовищі сучасної операційної системи;
 • створювати текстові та табличні документи за допомогою офісних додатків;
 • створювати креслення за допомогою офісних додатків;
 • працювати у середовищі пакету комп’ютерної математики;
 • працювати в середовищі файл- менеджерів.

 

Викладач дисципліни: Солдатов Борис Трохимович, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж