Ви є тут

Головна

Мета вивчення дисципліни

Ознайомити студентів з основами побудови комп’ютерних мереж, засобами комунікаційної техніки, концепціями побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж. Вивчити сучасні комп’ютерні технології й основні засоби забезпечення їх працездатності. Ознайомитися із програмним забезпеченням мережевих технологій і тенденціями його розвитку на сучасному етапі. Дати практичні навички проектування корпоративної комп’ютерної мережі стосовно до умов конкретного об’єкта.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

  • основні засоби комунікаційної техніки, їхні характеристики й класифікацію;
  • призначення, особливості функціонування й концепції побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
  • основні технології локальних комп’ютерних мереж і особливості їхнього застосування;
  • основи організації й функціонування глобальних комп’ютерних мереж і послуги, що надаються користувачам такою мережею;
  • склад і призначення програмних засобів, що забезпечують ефективну й безперебійну роботу сучасних комп’ютерних технологій.

Вміти:

  • обирати й обґрунтовувати вибір моделі побудови проектованої комп’ютерної мережі, мережевої архітектури, типу кабельної системи, конфігурації мережевого устаткування, необхідного для забезпечення нормальної роботи мережі;